logo Helse Sør-Øst

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF vil legge til rette for funksjonsområdene ortopedi, bevegelsessenter og et forsvarlig fødetilbud ved sykehuset i Elverum, samt styrke sykehuset på Tynset. Beslutningen er basert på vedtaket i foretaksmøtet 7. mars.

Publisert 26.04.2024
Bilde av Elverum sykehus

Foto: Sykehuset Innlandet

Det skal legges til rette for ortopedi, bevegelsessenter og et forsvarlig fødetilbud ved sykehuset i Elverum.

Vedtaket vil påvirke pasientstrømmene og driftsøkonomien for ny sykehusstruktur i Innlandet. Konsekvensene av revidert funksjonsfordeling vil derfor bli innarbeidet i behandling av konseptfasens steg 2.

– Etablering av en fødestue og barselavdeling vil ivareta et forsvarlig fødetilbud ved sykehuset i Elverum, og det er i tråd med foretaksmøtets vedtak, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

– Ved å etablere en femdøgnspost for elektiv ortopedisk kirurgi og et bevegelsessenter vil vi også styrke det ortopediske tilbudet ved sykehuset i Elverum, sier Rootwelt.

Styret vil at styrkingen av tilbudet ved Tynset sykehus ivaretas gjennom videre konseptfasearbeid. Gjennom dette arbeidet skal det sørges for nødvendig rehabilitering av sykehusanlegget for å ivareta de bygningsmessige behovene, slik at en styrking av tilbudet ved sykehuset muliggjøres også på lengere sikt.

Les hele styresaken.