logo Helse Sør-Øst

Åpning av nybygg i Kristiansand

Viktig satsing på psykisk helse

30. mai ble det nye bygget for psykisk helse ved Sørlandet sykehus, Kristiansand høytidelig åpnet. Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst trakk frem at tiltalende og funksjonelle bygg er viktige. Bygg som dette er viktige for pasientene, men også for å ivareta de ansattes kompetanse og utvikling.

Publisert 31.05.2023
Hage
Nybygget er tilpasset omgivelsene, med atrier og hager om med Bymarka som nærmeste nabo.

Helsefremmende arkitektur

- Dette er et viktig løft for hele Agder, sa administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus

En person i rød kjole
- Dette er helsefremmende arkitektur, sa helseminister Ingvild Kjerkol. Her legges det til rette for trygghet, frihet og å være aktiv. I det nye bygget får det faglige enda større plass i arbeidshverdagen.

Bygget er allerede tatt i bruk, og nærhet til natur og tilgang til uteområder ble trukket frem som viktige faktorer. Slik var det ikke i de gamle bygningene, man flyttet fra bygg som ble oppført i 1881.

Nybygg
Et bygg som tilrettelegger for trygghet, frihet og aktivitet

 

Prioriterer psykisk helsevern

Bjørn Walle, styreleder ved Sørlandet sykehus, pekte på at dette bygget viser at helseforetaket prioriterer psykisk helsevern. - Dette er et bygg med verdighet og respekt for de pasientene som skal behandles her, sa Walle.

De fremmøtte var samstemte i at det har vært en byggeprosess der Helse Sør-Øst, Sørlandet sykehus, Sykehusbygg og entreprenør Skanska har samarbeidet tett og godt. Til tross for pandemi under byggingen har man levert til tid og innenfor budsjett.

Nybygget for psykisk helsevern rommer 70 døgnbehandlingsplasser for voksne og ti døgnplasser for barn og ungdom. I tillegg inneholder bygget akuttmottak, poliklinikk og nødvendige støtteareal som kontorarbeidsplasser. Bygget ligger på helseforetakets tomt sør for det eksisterende sykehuset på Eg i Kristiansand.