logo Helse Sør-Øst

Viktige bidrag fra Helse Sør-Øst

Som aktive medlemmer i Healtcare Without Harm, var Helse Sør-Øst invitert til å holde hele fire innlegg på den store miljø- og klimakonferansen CleanMed 2016 som i disse dager avholdes i København.

Publisert 27.10.2016
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

​Klimakonferansen arrangeres annet hvert år og samler alltid svært mange deltagere fra sykehus verden rundt. Denne gangen var det 250 deltagere fra 26 land og fem kontinenter.

Til konferansen kommer det helsearbeidere fra ulike sykehus verden over som ønsker å diskutere og debattere temaer knyttet til sykehusdrift og miljøutfordringer. I år var det også i større grad vektlagt arbeidet med å sikre menneskerettigheter og miljø i lavkostland hvor produkter til sykehus blir produsert.

Grønn kjemi

Første bidrag fra Helse Sør-Øst var miljørådgiver Tore Havellen fra Oslo universitetssykehus og spesialrådgiver for miljø, Trude Ertresvåg fra Sykehuspartner. Ertresvåg og Havellen fortalte om hvordan helseforetakene i Helse Sør-Øst det siste året har igangsatt et tettere samarbeid for å begrense bruken av helse- og miljøfarlige kjemikalier i driften av sykehusene. Dette samarbeidet, “Grønn kjemi”, gjør det mulig å dele kompetanse, standardisere arbeidsmetoder og unngå dobbeltarbeid. Særlig for de mindre helseforetakene er det av stor verdi å kunne dra nytte av arbeidet som gjøres på de større enhetene og inngå i et større faglig samarbeid, påpekte Havellen.
-Vi kan gjøre mer med mindre, og sikre at bærekraftstiltakene ikke er løsrevet fra, men integrert i pasientbehandling, arbeidsmiljø og kostnadsvurderinger, understreket Ertresvåg. En egen utfasingsliste for helse- og miljøfarlige kjemikalier ble nylig godkjent og er snart tilgjengelig på Helse Sør-Østs nettsider.  - Listen bygger på eksisterende arbeid og samarbeid med andre offentlige innkjøpere, noe som er en nødvendighet i en delt leverandørkjede, forklarte Ertresvåg til et lydhørt publikum på Clean Med 2016.

To innlegg fra Sunnaas

David Vernon Brasfield, miljøleder på Sunnaas sykehus hadde to innlegg på konferansen. Det første handlet om forbruksbasert klimaregnskap og viktigheten av tiltak innen anskaffelser. Helse Sør Øst og Sunnaas sykehus har beregnet klimafotavtrykket i regionen som inkluderer alle utslipp innbakt i forbruk. Presentasjonen til Brasfield viste hvordan oversikten brukes for å prioritere innsats for reduksjoner av klimagassutslipp i anskaffelser. David Brasfield holdt også et spennende innlegg om «Verdien av å høre at fugler synger ved ditt sykehus».  Her snakket han om at arbeidet med bærekraft og miljø på sykehus kan og bør inkludere sykehusets uteområder.  - Grønn infrastruktur, som benytter naturlige og vegetasjonsbaserte løsninger i stedet for, eller i tillegg til tekniske løsninger, kan levere et bredt spekter med verdier til helseinstitusjoner, forklarte Brasfield og pekte på at det er veldokumentert at høy kvalitet i grøntanlegg på sykehus øker trivsel hos ansatte og pasienter. Det gir også et positivt bidrag til pasienters helbredelse. Eksempler på innovativ bruk av grønn infrastruktur på St. Olavs hospital og Kronstad distriktspsykiatriske senter ble vist i presentasjonen.

Etiske leverandørkjeder

Fagsjef for samfunnsansvar i Helse Sør-Øst, Grete T. Solli, var invitert til å snakke om hvordan foretaksgruppen siden 2009 har utviklet arbeidet med å sette krav til arbeids- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Særlig interesse fra tilhørerne var det på hvilke forbedringer som man kan vise til har skjedd ute i fabrikker i lavkostland på grunn av krav og oppfølging gjennom anskaffelser i Helse Sør-Øst.