logo Helse Sør-Øst

Vil bedre arbeidsdeltagelsen for pasienter og brukere

Helse Sør-Øst RHF og NAV har inngått en avtale om å videreutvikle samarbeidet for å sikre brukerne gode og koordinerte tjenester.

Publisert 03.03.2017

​Samarbeidsavtalen er inngått mellom det regionale helseforetaket, Nav hjelpemidler og tilrettelegging, samt de 10 Nav fylke-enhetene som finnes i regionen. Hensikten med avtalen er å videreutvikle samarbeidet mellom NAV og spesialisthelsetjenesten for å sikre pasientene samtidighet i behandlingstilbud.

Avtalen forplikter partene til samarbeid om å fremme helse og deltakelse i utdanning og arbeidsliv for å bidra til selvstendighet, mestring og deltakelse i samfunnet uavhengig av funksjonsevne. Avtalen har fått tittelen «Det er helsefremmende å være i arbeid!».

Partene skal legge til rette for at det inngås samarbeidsavtaler lokalt mellom det enkelte helseforetak og NAV fylker og NAV hjelpemiddelsentral. De lokale avtalene bør ha særlig oppmerksomhet på at den enkelte pasient og bruker skal få, eller beholde muligheten til å delta i arbeidslivet eller gjennomføre utdanning.

Det anbefales særlig oppmerksomhet på fagområdene psykisk helse, spesielt i aldersgruppen opp til 30 år, og muskel- og skjelettlidelser ved kroniske og langvarige smertetilstander.

Se avtalen her