logo Helse Sør-Øst

Vil bekjempe tykktarmskreft

Pasienter med tykk- og endetarmskreft får ofte først diagnosen når kreftcellene har spredd seg. Fjerning av forstadier og tidlig oppdagelse av kreft vil bidra til at flere blir kurert. Med innovative molekylære biomarkører kan man både forbedre diagnostikken og tilby pasientene en bedre tilpasset behandling.

Publisert 06.03.2017

​Tykk- og endetarmskreft (tarmkreft) er den nest mest vanlige og dødelige kreftsykdom i Europa. Det er 447000 nye tilfeller og nesten halvparten av disse dør av sykdommen hvert år i Europa.

Sykdommen er assosiert med livsstil og rammer særlig ofte eldre. Den blir vanligere med at befolkningens levealder øker. Diagnostikk og behandling av denne sykdommen er i hovedsak basert på kolonoskopi, kirurgi, cellegift og stråling. Dette tilsier at det er stort rom og behov for innovasjoner, og et vesentlig potensiale for å bedre både diagnostikk og behandling.

Professor Ragnhild A. Lothe og hennes forskningsgruppe har i flere år arbeidet for å finne bedre måter for tidlig diagnostisering av denne sykdommen. Basert på deres studier av svulster fra pasienter har de funnet biomarkører som egner seg for tidlig oppdagelse (diagnose) og andre som kan klassifisere de kliniske stadier i risikogrupper (prognose).

Lothe har sammen med andre forskere søkt en rekke patenter på nye biomarkører i flere kreftformer. I fjor ble det signert lisensavtale mellom Inven2 -OUS og Oxford Gene Technology basert på biomarkører oppdaget av Lothe og kolleger. Dette bioteknologiselskapet skal utvikle en blodbasert test for tidligdeteksjon av tarmkreft. Nylig har de også publisert molekylære signaturer som kan inndele pasienter i stadium II og III i henhold til prognose. Det er et stort markedspotensial for utvikling av slike tester og flere kommersielle aktører har vist interesse.

Arbeidssted: Leder for avdeling for kreftforebygging ved Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, og er nestleder i Senter for kreftbiomedisin (CCB), som er et av Forskningsrådets Sentre for fremragende forskning (SFF).

Forskningsfelt: Genetisk og epigenetisk grunnlag for kreft, med særlig vekt på tykk- og endetarmskreft

Innovasjonsmeritter:
- 11 innleverte oppfinnelser til Inven2, alle relatert til biomarkører for kreft
- 11 etablerte innovasjonsprosjekter støttet med patentsøknader
- Fem aktive kommersialiseringsprosjekter p.t.
- 2 lisensavtaler med biotek selskap