logo Helse Sør-Øst

Vil løse Alzheimer-gåten

Når en pasient får diagnosen demens, er store deler av hjernen irreversibelt skadet og det er for sent å reparere. Presis og tidlig diagnostikk kan i fremtiden gi mulighet for tidlig behandling og større mulighet til å påvirke sykdomsforløpet i en positiv retning. 

Publisert 23.01.2013
Sist oppdatert 13.03.2017

​Mer enn 35 millioner mennesker i verden lider av Alzheimers sykdom, og antallet er ventet å dobles hvert 20. år på grunn av en økende andel eldre i befolkningen. Det er imidlertid svært vanskelig å stille en diagnose tidlig i sykdomsforløpet fordi de fleste pasienter med Alzheimer har et forstadium som varer mer enn 10 år hvor de ikke har kliniske symptomer.

Per i dag finnes ikke noen sikker og enkel test for tidlig diagnose på markedet.

Det er dette professor Tormod Fladby og hans forskningsgruppe ønsker å gjøre noe med. De jobber med tidlig diagnostikk og avdekking av sykdomsmekanismer i tidlig pre-demensfase.Dette er aktuelt, fordi vi nå vet at Alzheimers sykdom utvikler seg i hjernen gjennom en lang periode før pasienten blir dement.

For å løse Alzheimersgåten bruker de "state of the art" teknikker for å sammenholde funn, avdekke tidlige karakteristika ved sykdommen slik at de kan bygge seg "bakover", mot presis diagnostikk nærmest mulig debuttidspunktet. Denne tankegangen gir samtidig ny kunnskap og mulighet for innovasjon innen tidlig diagnostikk.

Nylig har Fladby og hans forskningsgruppe utviklet og patentsøkt en enkel blodbasert test som gjør det mulig å påvise Alzheimer på et tidlig stadium. En slik test vil ha et stort markedspotensial på grunn av det store antall personer som rammes av sykdommen, og fordi det forventes at sykdomsforsinkende medisiner kommer på markedet om kort tid.

Arbeidssted: Nevroklinikken, AHUS

Forskningsfelt: Diagnostikk, Alzheimers sykdom

Innovasjonsmeritter:
- 9 innlevert idéer (DOFI) til Inven2, alle relatert til diagnostisering av Alzheimer
- 1 etablert innovasjonsprosjekt
- 2 patentsøknader
- Samarbeid med to selskaper basert på patentert teknologi for å identifisere molekyler som modifiserer metabolismen til Alzheimer.
- Leder den norske delen av EU-prosjektet «BIOMARKADPD»