logo Helse Sør-Øst

Vil redusere forsinkelser i pasientforløp

Ventetiden for oppstart av sykehusbehandling i Helse Sør-Øst er vesentlig redusert de siste årene. Nå arbeides det for å redusere forsinkelser i forløpene for de som har fått helsehjelpen påstartet.

Publisert 02.11.2016

Grafisk brukergrensesnitt, diagram, applikasjon

Denne figuren viser utviklingen i antall pasienter med forsinkelser i forløpet i Helse Sør-Øst. 

Det har vært stor oppmerksomhet i sykehusene om å nå målet om null fristbrudd og en gjennomsnittlig ventetid på under 65 dager.  Disse målene er nå langt på vei nådd og den samlede ventetiden for pasienter som henvises til utredning eller behandling i Helse Sør-Øst er på rundt 60 dager, mens antall pasienter som opplever fristbrudd ligger rundt en prosent.

- Det er grunn til å berømme helseforetakenes innsats innen dette området.  Denne oppmerksomheten har vært viktig og riktig, men vi ser nå et behov for å jobbe mer med å redusere forsinkelser i forløpene. Pasientene skal få oppfølging i tråd med det som er planlagt og vurdert som faglig riktig, sier direktør medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Alice Beathe Andersgaard.

I regionen har det de siste årene pågått et prosjekt som understøtter helseforetakene med å redusere ventetider, fristbrudd og uønsket variasjon. Ett av innsatsområdene er å redusere antall pasienter som er i et behandlingsforløp eller skal til kontroll, som ikke har fått timeavtale innen den planlagte datoen. På halvannet år har dette antallet blitt redusert med om lag 20.000 pasienter i regionen.

- Dette kan være en pasient som får beskjed om å komme tilbake til kontroll om to måneder, men som først får innkalling etter at de to månedene har gått. Dette er ingen ny situasjon. Sykehusene i regionen har blitt bedre, men det er fortsatt en vei å gå. Dette handler i stor grad om organisering og logistikk for å kunne holde de løfter som pasienten har fått, sier Andersgaard.

Ny indikator

Indikatoren som skal gi en bedre oversikt over oppfølgingen av pasientene kalles “tentativ tid for kontakt”. Indikatoren viser antall pasienter der tentativ tid for ny kontakt eller oppfølging er passert. Dette gjelder både pasienter som ikke kommer inn til første utredning/behandling innen fristen som er satt ut fra en medisinsk vurdering (fristbruddpasienter) og pasienter som er i et pågående forløp, men der fristen for ny kontakt eller videre oppfølging blir passert.