logo Helse Sør-Øst

Vil redusere unødvendige blodprøver

– Unødvendige stikk er ikke god pasientbehandling, sier prosjektleder og bioingeniør Mari Tjernsmo Melby. I prosjektet «Ikke stikk meg uten grunn» prøver hun å få ned antall unødvendige bestillinger av blodprøver på inneliggende pasienter.

Publisert 04.05.2023
Sist oppdatert 21.08.2023
En kvinne som holder en bærbar datamaskin
Mari Tjernsmo Melby har vært med på å utarbeide kampanjemateriell som lommekort, postere og logosjokolade. Hun håper økt bevissthet hos leger og sykepleiere kan redusere antall prøvetakning av inneliggende pasienter.

Overdiagnostikk er en nasjonal utfordring. Alle helseforetak tar for mange unødvendige prøver av inneliggende pasienter, og ved SiV har antall prøvetakninger av inneliggende pasienter økt med 18 prosent. I snitt rekvireres det 75 flere prøver per dag i 2022 i forhold til 2019.


– Det er mange årsaker til hvorfor det har blitt slik, og vi ser at det er et komplekst problem. Sykehuset må bruke laboratorieressursene sine best mulig, forteller Melby.

 

Les mer på nettsiden til sykehuset i Vestfold