logo Helse Sør-Øst

Vil samle translasjonsforskning på Rikshospitalet

Styret i Helse Sør-Øst har besluttet å utrede samlokalisering av fire forskningsinstitutter på Rikshospitalet.

Publisert 21.06.2023
Illustrasjonsbilde kvinne ser i mikroskop

—Dette er nok en viktig brikke i det store puslespillet som er Nye Oslo universitetssykehus, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.  – Her er det sterke fagmiljøer som har et ønske om samling med beholdt nærhet til de kliniske miljøene.

Translasjonsforskning


Det meste av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus skal i 2026 flytte inn i det nye Livsvitenskapsbygget. Da blir det frigjort noe plass i bygg A på Rikshospitalet.

De instituttene som man skal utrede å samle driver alle såkalt translasjonsforskning. Translasjonsforskning betegnes ofte som medisinsk forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning - forskning som tar sikte på å omsette kunnskap fra basalfagene til praktisk anvendelse i pasientbehandlingen.

Samling av små enheter


De fire forskningsinstituttene som skal vurderes samlet på Rikshospitalet er:

·        Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF)   

·        Institutt for kirurgisk forskning (IKF) 

·        Institutt for indremedisinsk forskning (IMF)

·        Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI)

I dag er de fire forskningsinstituttene spredt på tre forskjellige steder på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. De fire translasjonsforskningsinstituttene er alle relativt små enheter. Hver enhet har mellom 35-65 ansatte. En samlokalisering vil gi muligheter for mer effektiv drift av forskningsmiljøene og mer robuste enheter.

Hovedbegrunnelsen for å gå i gang med dette er et ønske om å styrke forskningen. Det er et sterkt ønske om samling i de aktuelle forskningsmiljøene. Tiltaket vil også hindre at IEMF blir igjen på Ullevål etter at det meste av laboratorievirksomheten samles i Livsvitenskapsbygget. Dette reduserer også behovet for areal på Rikshospitalet i en senere etappe 2.

Man skal nå vurdere fire alternative løsninger, som skal ende opp i et valg av hovedalternativ høsten 2023.

Les mer i styresaken