logo Helse Sør-Øst

Logo og profilprogram

Alle de fire regionale helseforetakene med underliggende helseforetak bruker logoer og farger som er bestemt for spesialisthelsetjenesten i Norge.

​​Logo​​​er​​

​PNG-format for bruk i Office-prog​​rammer og på nett

​​CMYK 

RGB

SH 

NEG

 

​​​PNG-format for bruk i Office-programmer og på nett

​CMYK

RGB

SH

NEG​

 

​​PNG-format for bruk i Office-programmer og på nett

CMYK

RGB

SH

NEG​

 

​​​​​PNG-format for bruk i Office-pro​​grammer og på nett

​CMYK

RGB

SH

NEG​

 

PNG-format for bru​k i Office-programmer og på nett

​CMYK

RGB

SH

NEG​

PNG-format for bruk i Office-progr​​ammer og på nett

​CMYK

RGB

SH

NEG​

 

PNG-format for bruk i Office-program​mer og på nett

​CMYK

RGB

SH

NEG​

 

PNG-format for bruk i Office-program​mer og på nett

 

 

PNG-format for bruk i Office-program​mer og på nett

 

 

PNG-format for bruk i Office-program​​mer og på nett

​CM​YK

RGB

SH

NEG​

Nasjonalt profilprogram for helseforetakene - regjeringen.no

 

 

 

 

 Sist oppdatert 06.05.2024