Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 12. mars 2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 12. mars 2020.pdfForeløpig protokoll fra styremøte HSØ 12. mars 2020.pdfpdf195874

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHFFant du det du lette etter?