Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

- Foreløpig protokoll fra styremøte 19. september 2019.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra styremøte 19. september 2019.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøte 19. september 2019.pdf

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHFFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.