Styreprotokoller

Foreløpig protokoll

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll styremøte 2 februar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/Foreløpig protokoll styremøte 2 februar 2017.pdfForeløpig protokoll styremøte 2 februar 2017.pdfGodkjente protokoller fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF
Kontakt Helse Sør-Øst RHF