Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

- Foreløpig protokoll fra styremøter 22. april 2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra styremøter 22. april 2021.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøter 22. april 2021.pdfpdf679384
- Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte i HSØ 7. mai 2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte i HSØ 7. mai 2021.pdf- Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte i HSØ 7. mai 2021.pdfpdf389744

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF

2021


2020


Tidligere godkjente protokoller


Fant du det du lette etter?