Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 19. november 2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 19. november 2020.pdfForeløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 19. november 2020.pdfpdf430366
- Foreløpig protokoll fra styremøte 26. november 2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra styremøte 26. november 2020.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøte 26. november 2020.pdfpdf285118

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHFFant du det du lette etter?