Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

- Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 4. februar 2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 4. februar 2021.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 4. februar 2021.pdfpdf167634

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHFFant du det du lette etter?