Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

- Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ RHF 20. august 2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ RHF 20. august 2020.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ RHF 20. august 2020.pdfpdf181680

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHFFant du det du lette etter?