Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

- Foreløpig protokoll fra styremøte 13. desember 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra styremøte 13. desember 2018.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøte 13. desember 2018.pdf

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF

087-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181018/087-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2018.pdf087-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2018.pdf
075-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/075-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2018.pdf075-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2018.pdf
065-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni og ekstraordinært styremøte 6. august 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/065-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni og ekstraordinært styremøte 6. august 2018.pdf065-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni og ekstraordinært styremøte 6. august 2018.pdf
047-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/047-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2018.pdf047-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2018.pdf
033-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. mars 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/033-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. mars 2018.pdf033-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. mars 2018.pdf
019-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/019-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2018.pdf019-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2018.pdf
006-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2017 2. januar og 19. januar 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/006-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2017 2. januar og 19. januar 2018.pdf006-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2017 2. januar og 19. januar 2018.pdf
116-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/116-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2017.pdf116-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2017.pdf
103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdf103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdf
095-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 14. september 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/095-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 14. september 2017.pdf095-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 14. september 2017.pdf
083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdf083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdf
080-2107 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170817/080-2107 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter juni 2017.pdf080-2107 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter juni 2017.pdf
064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdf064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdf
036-2107 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 9. mars 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/036-2107 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 9. mars 2017.pdf036-2107 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 9. mars 2017.pdf
018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdf018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdf
002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdf002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdf
096-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra 17. november 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/096-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra 17. november 2016.pdf096-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra 17. november 2016.pdf
083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdf083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdf
076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdf076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdf
067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdf067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdf
048-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 26. april 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/048-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 26. april 2016.pdf048-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 26. april 2016.pdf
027-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 10. mars 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/027-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 10. mars 2016.pdf027-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 10. mars 2016.pdf
015-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 4. februar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/015-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 4. februar 2016.pdf015-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 4. februar 2016.pdf
014-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/014-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf014-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
002-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. desember 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/002-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. desember 2015.pdf002-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. desember 2015.pdf
080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdf080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdf
069-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 22. oktober 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151118/069-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 22. oktober 2015.pdf069-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 22. oktober 2015.pdf
059-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 10. september 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151022/059-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 10. september 2015.pdf059-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 10. september 2015.pdf
053-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 18. juni 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20150910/053-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 18. juni 2015.pdf053-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 18. juni 2015.pdf
036-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 30. april 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20150618/036-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 30. april 2015.pdf036-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 30. april 2015.pdf
024-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 12. mars 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20150430/024-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 12. mars 2015.pdf024-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 12. mars 2015.pdf
010-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 5. februar 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20150312/010-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 5. februar 2015.pdf010-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 5. februar 2015.pdf
001-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 18. desember 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20150205/001-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 18. desember 2014.pdf001-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 18. desember 2014.pdf
073-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 23. oktober 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/073-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 23. oktober 2014.pdf073-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 23. oktober 2014.pdf
021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdf021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdf
087-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. og 27. november 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/087-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. og 27. november 2014.pdf087-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. og 27. november 2014.pdf
060-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 12. september 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/060-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 12. september 2014.pdf060-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 12. september 2014.pdf
050-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. juni 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/050-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. juni 2014.pdf050-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. juni 2014.pdf
036-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 24.04. og 03.06.14.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/036-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 24.04. og 03.06.14.pdf036-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 24.04. og 03.06.14.pdf
009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdf009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdf
001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdf001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdf
092-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 21.11.13.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/092-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 21.11.13.pdf092-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 21.11.13.pdf
085-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 24. oktober 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/085-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 24. oktober 2013.pdf085-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 24. oktober 2013.pdf
074-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 12. september 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/074-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 12. september 2013.pdf074-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 12. september 2013.pdf
065-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/065-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll.pdf065-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll.pdf
048-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 23. mai 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/048-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 23. mai 2013.pdf048-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 23. mai 2013.pdf
038-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 25. april 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/038-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 25. april 2013.pdf038-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 25. april 2013.pdf
026-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 14. mars 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/026-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 14. mars 2013.pdf026-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 14. mars 2013.pdf
014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdf014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdf
001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdf001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdfFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.