logo

Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF

 

Tidligere godkjente protokoller

 

 

Sist oppdatert 10.01.2023