logo Helse Sør-Øst

Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF    Tidligere godkjente protokoller

     

     

    Sist oppdatert 22.12.2023