logo Helse Sør-Øst

Enklere hverdag

Brukervennlig teknologi skal gi effektive arbeidsprosesser og forenkle hverdagen for helsepersonell.

Målbeskrivelse

Teknologi skal oppleves som brukervennlig og må leve opp til de forventninger ansatte på sykehusene har til moderne digitale verktøy. Teknologi skal bidra til effektive arbeidsprosesser så helsepersonell kan bruke mer tid på pasientrettet arbeid. 
Dobbeltregistrering og andre former for «plunder og heft» skal i den grad det er mulig, elimineres. Dokumentasjon og rutineoppgaver skal automatiseres der dette kan frigjøre tid for helsepersonell og andre ansatte. I parallell med arbeidet for å forbedre de tekniske løsningene skal det arbeides med å styrke digital kompetanse blant våre medarbeidere i hele foretaksgruppen.

Aktuelle strategiske initiativ

 • Innføre systematiske undersøkelser av brukernes opplevelser av 
  IKT-løsninger og IKT-tjenester.
 • Gjennomføre et initiativ som systematisk identifiserer og 
  eliminerer «plunder-og-heft».
 • Innføre mobil teknologi og håndholdt utstyr der dette kan 
  forenkle brukernes hverdag.
 • Styrke brukernes teknologikompetanse, samt samlet digital 
  kompetanse og modenhet i foretaksgruppen.
 • Konfigurere IKT-løsninger til lokale eller spesielle behov. Utvikle 
  integrasjoner mellom IKT-systemer som ofte brukes sammen.
 • Innføre kunstig intelligens og automatisering der teknologi kan 
  effektivisere arbeidsoppgaver og frigjøre tid.
Sist oppdatert 03.06.2024