logo Helse Sør-Øst

Kvalitet, KI og beslutningsstøtte

Kunstig intelligens, beslutningsstøtte og persontilpasset medisin skal gi arbeidsbesparende effekter, i tillegg til mer presise og likeverdige helsetjenester

Målbeskrivelse

Medisinsk teknologi skal gi helsetjenester med bedre kvalitet og økt effektivitet. Teknologier for å samle og analysere helsedata, også i stor skala, skal benyttes til mer presise og mer likeverdige spesialisthelsetjenester i hele foretaksgruppen. Samtidig må prioriterte tiltak ha en effektiviseringsgevinst ved at de bidrar til spart tid hos helsepersonell og smidigere arbeidsprosesser. Helsedataanalyse skal også benyttes til å gi beslutningsstøtte til behandlere som får enklere og tryggere oppgaveløsning.
 

Aktuelle strategiske initiativ

 • Innføre beslutningsstøtte med kunstig intelligens (KI) i utvalgte 
  kliniske prosesser.
 • Innføre bedre planlegging og orkestrering av medisinske 
  operasjoner og kirurgisk logistikk basert på bruk av data.
 • Innføre bedre klinisk overvåking av sannsynlig kritisk syke 
  pasienter.
 • Innføre KI for å forebygge komplikasjoner.
 • Bidra til etablering av nasjonalt genomsenter.
 • Innføre persontilpasset medisin på alle helseforetak innen minst fire fagfelt, inkludert farmakogenetikk og kreft.
Sist oppdatert 03.06.2024