logo Helse Sør-Øst
Hender som holder en tlf, korridor i bakgrunnen

Sykehuspartner

Sykehuspartner leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Med rundt 1 750 medarbeidere er Sykehuspartner en av Nordens største virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren.

Sykehuspartner håndterer all drift, forvaltning og videreutvikling av helseregionens IKT- og e-helse-løsninger, det vil si kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for 81 000 brukere. Målet er å sikre sikker og stabil kvalitet, nødvendig funksjonalitet og relativ kostnadseffektivitet.

Sykehuspartner er et eget foretak som eies av Helse Sør-Øst RHF. Alle overordnede strategiske føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF gjelder også Sykehuspartner. Dette omfatter blant annet nødvendige teknologitiltak for realisering av regional delstrategi for teknologiområdet.


Sist oppdatert 27.03.2023