logo Helse Sør-Øst

Klima og miljø

Vi skal redusere CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030

Klimaendringene er ifølge Verdens helseorganisasjon den største helsetrusselen vi står ovenfor. Alle virksomheter og privatpersoner må bidra for å sikre en fremtid for de som kommer etter oss. 

Derfor har spesialisthelsetjenesten vedtatt felles klima og miljømål:

Hovedmål

Redusere CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030.

 

Delmål 2030

  1. Redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 
  2. Andel produkter uten helse- og miljøskadelige kjemikalier skal være 75 prosent 
  3. Redusere energiforbruk med 20 prosent innen 2030 og øke andelen gjenvinningskraft
  4. Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent
  5. Matavfall reduseres med 50 prosent 
  6. Fossilfri virksomhet innen 2030, og redusert reisevirksomhet for medarbeidere
  7. Miljøbevisste medarbeidere i alle enheter

 

Langsiktig mål

Klimanøytral drift innen 2045 

 

Klimaregnskap

De fire helseregionene samarbeider om felles klimaregnskap for spesialisthelsetjenesten. I 2023 ble klimaregnskapet utvidet med indirekte utslipp fra kjøp av varer og tjenester i sykehusene. Klimaregnskapet oppdateres årlig og resultatene publiseres i  Microsoft Power BI. Se metodedokument nedenfor for mer informasjon.

Spesialisthelsetjenestens miljø- og samfunnsansvarskonferanse 2024

Spesialisthelsetjenestens miljø- og samfunnsansvarskonferanse 2024 ble avholdt 22. og 23. april 2024.
Se opptak fra konferansen
To menn i dress
Sist oppdatert 03.05.2024