logo Helse Sør-Øst

Politisk behandling av nye OUS

Stortinget​​​

​​Stortinget har tatt opp planene for Oslo universitetssykehus i 51 saker siden 2018. Det har vært skriftlige spørsmål, spørsmål i spørretimen, budsjettbehandlinger, høringer i komiteen og Dok 8-forslag. Noen av sakene er debattert både i komiteen og i plenum. Oversikten går frem til juni 2023.

 

Oslo kommune

​Bystyret og byrådet har en rekke ganger behandlet planene for nye sykehus i Oslo.

Byrådet er delegert myndighet fra bystyret i slike saker, og sentralt er følgende vedtak i byrådet 10. juni 2016:

Oslo ​​kommune anbefaler delvis samling på Gaustad og lokalsykehus på Aker.​

Oslo ​univ​​​ersitetssykehus - videreutredning - uttalelse fra Oslo kommune. Byrådssak 1066/16 10.06 (PDF) 

Som underlag for denne byrådssaken uttalte Plan- og bygningsetaten i mai samme år:

Plan- og bygningsetaten mener at Alternativ 3, delvis samling med Gaustad sør kombinert med etablering av lokalsykehusfunksjoner utenfor hovedsykehuset, medfører størst gevinst i et overordnet byutviklingsperspektiv. Dette forutsatt at lokalsykehusfunksjonen lokaliseres på Aker. Dette alternativet imøtekommer i størst grad de hensyn Oslo kommune ønsket ivaretatt i tidligere høringsuttalelser og de overordnete føringer som ligger til grunn i Kommuneplan 2015.

Uttalsen fra plan og bygningsetaten (PDF)

 

Sykehuspla​​nene er også diskutert i bystyret:

Privat for​slag fra Aina Stenersen (F) Stopp nedleggelsen av Ullevål sykehus og prioriter Aker lokalsykehus   23.04.2018

(behandlet både i helse- og sosialutvalget og bystyret)

 

Dette forslaget ble avvist av bystyret. Bystyrets vedtak:

Oslo bystyre mener gjenoppbyggingen av Aker lokalsykehus er viktigst og må prioriteres først av de nye sykehusplanene i Oslo, og at det er særlig viktig at bydelene i Groruddalen får tilbake Aker som lokalsykehus.

 

Det er gjennomført flere høringer om sykehusplanene:

Høring i helse- og sosialutvalget 06.05. 2021

Hvilke konsekvenser får Oslo universitetssykehus sine sykehusplaner for Oslo kommune, hvis Ullevål sykehus legges ned mot bystyrets flertall?

Åpen høring om Helse Sør-Østs fremtidige sykehusstruktur i Oslo-regionen 11.09 2018

Inntil regjeringen vedtok å gjennomføre statlig regulering av tomtene på Rikshospitalet og Aker i april 2022, har plan- og bygningsetaten i Oslo kommune behandlet reguleringsforslagene. Her er det gjennomført høringer, og det har vært mange innspill til planene.

Her finner du alle dokumenter i den kommunale reguleringsprosessen for Rikshospitalet:

Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

 

Dokumenter i den kommunale reguleringsprosessen for Aker sykehus:

Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

Statlig reguleringsprosess

Det gjennomføres i 2022 en statlig reguleringsprosess for sykehustomtene på Rikshospitalet og Aker. Saken er lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Det er kommet en rekke høringsuttalelser, den siste kommer fra Oslo kommune, som har fått utsatt frist til 9. september. 

Offentlig ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan for Nye Oslo universitetssykehus på Gaustad og Aker - regjeringen.no

Sist oppdatert 14.03.2023