logo Helse Sør-Øst

Nytt proton- og klinikkbygg overlevert til Oslo universitetssykehus

- En stor takk til alle som har jobbet i prosjektet, og en stor takk til Oslo universitetssykehus for et godt samarbeid. Det gode samarbeidet har ført til at vi kan markere eierskifte til avtalt tid og til avtalt budsjett, og vi vil være med å bidra til en god ibruktakelse av bygget, sa programdirektør Dag Bøhler i Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon under markering av eierskifte på Radiumhospitalet.

Publisert 02.05.2024
En person som viser en person noe på et papir
Programdirektør i Helse Sør- Øst Dag Bøhler (t.v.) og administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth i Oslo universitetssykehus underskriver eierskifteprotokollen.

30. april ble det offisielle eierskifte markert for Nytt proton- og klinikkbygg på Radiumhospitalet. Den viktige milepælen ble feiret med kake til medarbeiderne i prosjektet.

Noen få menn ser på et papir
Med signeringen av protokollen er eierskapet til bygget overført fra byggherre til driftsorgansiasjon.

Dag Bøhler signerte protokollen for eierskifte sammen med administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth i Oslo universitetssykehus. Lein Bjørnbeth takket også for et godt samarbeid, og la i sin hilsen vekt på at Nytt proton- og klinikkbygg på Radiumhospitalet er det første sykehuset som er klart i videreutviklingen av Oslo universitetssykehus.

Det er blitt lagt ned stor innsats for å komme hit vi er i dag. Vi skal ha mange eierskifter fremover, og dette bygget er vår pilot. Læringen herfra blir verdifull i de tre andre pågående byggeprosjektene, sa Lein Bjørnbeth.

En gruppe menn som poserer for et bilde
Fra venstre administrerende direktør Bjørn atle Lein Bjørnbeth i OUS, prosjektdirektør Pål Høylie i HSØ prosjektorgansiasjon for Nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet, programdirektør Dag Bøhler i HSØ prosjektorganisasjon og leder eiendom Steinar Holm i Oslo universitetssykehus.

Over sommeren skal sykehuset gradvis tas i bruk. Det gjenstår fortsatt arbeid før bygget er klart til å ta imot pasienter både for prosjektorganisasjonen og for Oslo universitetssykehus.

Eierskifte betyr at bygget skifter eier fra det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst til Oslo universitetssykehus. At hovedansvaret for utbyggingen ligger i det regionale helseforetaket, er vanlig for store sykehusprosjekter. På denne måten sørger man for å samle kunnskap og erfaringer om sykehusbygging med seg fra prosjekt til prosjekt på tvers av regionen og på tvers av landet. Den praktiske prosjektledelsen er gjennomført av organisasjonen Sykehusbygg HF, som er felleseid av de fire regionale helseforetakene.

 - Vi har arbeidet med dette prosjektet siden 2017, og nå skal vi sammen med Oslo universitetssykehus gjøre de siste oppgavene ferdig til at bygget kan tas i bruk, sier prosjektdirektør Pål Høylie i Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon for nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet.

For Høylie og hans kollegaer har dette prosjektet innebåret noe helt nytt, med få erfaringer fra tidligere sykehusprosjekt i Norge.

- For første gang bygges det lokaler til å drive protonbehandling i Norge. Det skjer parallelt her på Radiumhospitalet og på Haukeland universitetssykehus i Bergen. I høst løftet vi inn en 90 tonn tung syklotron som danner strålingen som skal gå til tre «gantries» - altså rommene der pasientene skal få sin behandling. Denne terapiformen er ny i Norge. Pasientgruppen må i dag reise til utlandet for behandling, sier Høylie.

Protonterapi er en behandlingsform som gir mer skånsom og treffsikker stråling av kreftsvulster. Her kan du lese mer om protonterapi.

I tillegg til lokaler for protonbehandling, vil det nye bygget romme 155 sengeplasser, poliklinikker, bildediagnostikk, laboratorium og en stor operasjonsavdeling, for å nevne noe, sier Mona Nyberg. Hun er områdeleder samhandling i prosjektet. Hennes jobb har vært å sørge for en god dialog med fagmiljøene på Radiumhospitalet. Og gjennom det sørge for at bygget i størst mulig grad møter de behovene som pasientgruppen og fagfolkene har.

En person som holder en kake
Områdeleder samhandling Mona Nyberg i HSØ prosjektorgasnisasjon.

- Ved eierskiftet går vi befaringer sammen med mottakerne av bygget og kontrollerer at hvert eneste rom er blitt slik vi har blitt enige om at det skal være. Vi noterer oss avvik og vil sørge for at de blir fulgt opp, sier Nyberg.

Prosjektet har møtt på flere utfordringer underveis: Krevende grunnforhold, en pandemi som skapte store leveranseproblemer og strenge restriksjoner på byggeplassen, kraftig prisstigning på råvarer som følge av krigen i Ukraina og ikke minst at byggeplassen er tett på et sykehus i full drift.

- Likevel klarer vi å levere bygget til riktig tid og innenfor kostnadsrammene. Det er ikke minst takket være en iherdig innsats fra alle anleggsarbeiderne. På det meste har vi vært 600 arbeidere her på en dag. At vi klarer å holde tidsskjema, kommer også som følge av et svært godt samarbeid med Oslo universitetssykehus nå i sluttfasen. Det har gjort at vi har kunnet jobbet med flere ting parallelt og dermed spare tid, sier Høylie.