logo Helse Sør-Øst

Naboer

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF informerer naboer om aktuelle forhold i byggeprosjektet. Vanligvis gjennomføres dette som fysiske nabomøter en gang i halvåret.

Nabomøter

Det er gjennomført tre nabomøter siden oppstarten på byggeplass i 2019. Informasjon distribuert via brev og på prosjektsiden er samlet her: 

Nabobrev, juni 2021

Nabobrev, mars 2021

Nabobrev, desember 2020

 

Sist oppdatert 06.03.2023