logo Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus HF sitt mottaksprosjekt

Oslo universitetssykehus HF har ansvar for å sikre medvirkning og involvering av brukere og medarbeidere i egen organisasjon. Dette omfatter forankring av tiltak og løsninger. Videre har Oslo universitetssykehus HF ansvar for å utvikle organisasjonen og etablere driftskonsepter for de ulike prosjektene.

Det foreligger egen samhandlingsprosedyre som beskriver ansvar, roller og oppgaver mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. Samarbeidet mellom helseforetaket og prosjektorganisasjonen om planlegging og etablering av nytt klinikk- og protonbygg, basert på forutsetninger gitt av prosjekteier, har som formål å oppnå:

  • at pasientens helsetjeneste og de ansattes arbeidsplass blir ivaretatt med funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger i sykehuset

  • engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos Vestre Viken HF som grunnlag for god og vellykket organisasjonsutvikling og drift

  • et godt arbeidsmiljø for sykehusets ansatte

Oslo universitetssykehus HF har etablert et program som ledes av prosjektdirektør Just Bing Ebbesen. Nye Oslo universitetssykehus er navnet på de seks bygge- og utviklingsprogrammene i sykehuset. Inger Heiberg er programleder for Nye OUS, Radiumhospitalet.

Sist oppdatert 23.04.2021