logo Helse Sør-Øst

Nytt sykehus i Drammen

Milepæler

Det første gravetaket på sykehustomta ble tatt i 2019. Frem til 2020 var det omfattende arbeider i grunnen før arbeidet med etablering av sykehusets kjeller startet opp. Våren 2021 var arbeidene med kjelleren ferdigstilt, og etter grunnsteinsmarkeringen 3. september 2021 har bygget vokst raskt i høyden. Nytt sykehus i Drammen skal være i full klinisk drift i 2025.

Oktober 2025

Nytt sykehus åpner - 

I oktober 2025 skal nytt sykehus i Drammen være i full klinisk drift

Illustrasjon av nytt sykehus

 

Sist oppdatert 03.07.2023