logo Helse Sør-Øst

Bilder og skisser Aker/Rikshospitalet

Foreløpige skisser og illustrasjoner av nye sykehus

​Illustras​​joner av Nye Aker​

Illustrasjon fugleperspektiv flere bygg på Aker

Illustrasjon: Team Aker. Last ned bildet her.

Illustrasjon mellom bygg med grønne trær og gangbaneIllustrasjon: Team Aker. Last ned bildet her.
Illustrasjon av inngjerdet bygg med beplantning rundt  sett fra en rundkjøringIllustrasjon: Team Aker. Last ned bildet her.
Illustrasjon fugleperspektiv AkerIllustrasjon: Team Aker. Last ned bildet her.
Illustrasjon fugleperspektiv AkerIllustrasjon: Team Aker. Last ned bildet her.
Illustrasjon fasade med store glassflater og beplantningIllustrasjon: Team Aker. Last ned bildet her.
Fugleperspektiv av Aker med nærområdeIllustrasjon: Team Aker. Last ned bildet her.
Aker etasjevestibyle

Last ned bildet her.

Aker vestibyle høyhus, illustrasjon Last ned bildet her.

Illustrasjoner a​v Nye Rikshospitalet

Illustrasjon foran Rikshospitalet med frodig uteområde

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Last ned bildet her.

Illustrasjon Rikshospitalet med vei og fortau

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Last ned bildet her.

Illustrasjon Rikshospitalet forplass

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Last ned bildet her.

Illustrasjon ved sti

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Last ned bildet her.

Illustrasjon fasade Rikshospitalet

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Last ned bildet her.

Illustrasjon fasade av murbygg med store vinduer

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Last ned bildet her.

Resepsjonsområde Rikshospitalet, illustrasjon

Resepsjonsområde nye Rikshospitalet. Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Last ned bildet her.

Atrium, store vindusflater, illustrasjon

Atrium nye Rikshospitalet. Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Last ned bildet her.

Vrimleområde i  barneavdelingen

Vrimleområde i barneavdelingen. Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Last ned bildet her.

Heisområde, illustrasjon

Heisområde nye Rikshospitalet. Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Last ned bildet her

Illustrasjon barneavdeling broIllustrasjon nye Rikshospitalet. Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet. Last ned bildet her.
Sist oppdatert 04.01.2023