logo Helse Sør-Øst

Framdrift Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Den oppdaterte tidsplanen for både Nye Aker og Nye Rikshospitalet er basert på følgende forutsetninger: 
  • Godkjent regulering ved årsskiftet 2022/2023 og en normal byggesaksbehandling i tråd med frister i henhold til plan- og bygningsloven 
  • Forberedende fysiske arbeider på byggeplass kan starte Q3, 2023 som igjen forutsetter at detaljprosjektering av disse arbeidene starter høsten 2022.
  • Fra oppstart grunnarbeider til klinisk ibruktakelse er varigheten vurdert til ca. 7,5 år. Tidsplanen viser at sykehusene er klare for klinisk ibruktakelse Q3 2031.


Entrepriseoversikt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Forberedende arbeider 

Kontrakt Entreprenør/ status Oppstart 
2901, Riving av bygg som har rommet sykehusaktivitet NRC Kept AS

Rivearbeider fra august til og med desember 2023.

2902, Riving boligblokker 

Øst Riv AS

Rivearbeider fra oktober 2023 til mai 2024.

3001, Forberedende arbeider VVS

Norsk Teknisk Installasjon AS

Oppstørt høst 2024

4001, Forberedende og gjennomgående arbeider elektro og IKT

HAKO Elektro AS

Oppstart høst 2023

7300, Omlegging av hovedvannlednihng

Marthinsen & Duvholt AS

Arbeider med grøfter, utvendige kummer og rør fra september 2023 til desember 2024. 

7211, Støttemur og støyskjerm langs ring 3 

Kunngjøres i september 2023.

Frist for søknad om prekvalifisering 18.10.2023.

Byggestart februar 2024.

2111, Grunnarbeider somatikk

Pågående anskaffelse, se kunngjøring 

Tilbudsfrist 22.09.2023.

Tilrigging for start grunnarbeider januar 2024.
1001, Prosjektkontor

Kunngjøres i Mercell i november 2023.

Byggstart i mai 2024.
1002, Entreprenørrigger

Kunngjøres i Mercell februar 2024.

Start brakkemontasje Q3 2024.
1003, Felles rigg og drift

Kunngjøres i Mercell Q1 2024

Start arbeider Q3 2024
1007, Høyspent byggestrøm

Kunngjøres i Mercell i september 2023

Leveranser i august 2024
1009, Midlertidig gangbro

Kunngjøres i Mercell i september 2023

Montasje i januar 2024

 

Rokade C1

Kontrakt Status/ entreprenør Oppstart 
Vaktmesterentreprisen, R8101-14 Avtale inngått via rammeavtale OUSHF Pågående arbeider
Sengeposter i E og akuttmottak, R8201 Avtale inngått via rammeavtale OUSHF Pågående arbeider 
Sengepost C2 og C4, R8301 Kunngjøring våren 2024 Q3 2024
Bygg 10, R8401

Avtale inngått

Pågående arbeider 
Bygg B2 (Dialyse, prøvetaking og midlertidig hovedinngang), R8501 Avtale inngått   Pågående arbeider 
Klinisk forskningspost og Elfys 5, R8601 Rammeavtale Q3 2024
Avtale 7: Modulbygg tak C, R8701 Leieavtale Pågående arbeider 
Avtale 8: Modulbygg tak E og C7, R8801 Leieavtale Q2 2024

 

Forberdende arbeider

Kontrakt Entreprenør/ status Oppstart 
4206, Omlegging høyspent Gaustad og Sykehusparken Elvia AS Q2 2023
7020, Midlertidig forplass 1. Midlertidig hovedinngang mellom C2 og C3. Skaaret Landskap AS Q3 2023
7010, Forberedende arbeider i sykehusparken, beredskapsvei og rigg 1.

Pågående anskaffelse, se kunngjøring 

Tilbudsfrist 13.07.2023

Q4 2023
2912, Riving av paviljonger, trappetårn, mm på adkomsttorget Pågående anskaffese, se kunngjøring

Tilbudsfrist 15.11.2023
Q2 2024
7021, Sognvsvannsveien med rundkjøring, midlertidig fase Kunngjøring november 2023 Q2 2024

 

 

Sist oppdatert 17.03.2023