logo Helse Sør-Øst

Informasjonsmøte om Nye Aker

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF inviterer naboer og andre berørte til informasjonsmøte på Aker 18. oktober.

Publisert 21.09.2023
Illustrasjon av hovedinngang

Illustrasjon: Team Aker

I høst startet de forberedende arbeidene på tomten. Disse arbeidene vil pågå frem til våren 2024 for å gjøre klart til grunnarbeider for Nye Aker.

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF inviterer naboer og andre berørte til et åpent informasjonsmøte hvor det vil bli gitt ytterligere informasjon om byggeplanene og om hvilke tiltak som er forutsatt gjennomført for å ivareta dere som naboer.

Ved spørsmål eller innspill i forkant av møtet kan epost sendes til hso.prosjektorganisasjon@sykehusbygg.no

Møtedetaljer

Dato: 18. oktober 2023

Tid: kl. 18:00-19:30

Sted: Bygg 4, "Kirurgisk auditorium" på Aker sykehusområde. Inngang via hovedinngangen i bygg 11. Se illustrasjon under

Kart