logo Helse Sør-Øst
En gruppe mennesker som går rundt en stor bygning

Hvorfor nye sykehus?

Det er store behov for nye moderne sykehusbygg i Oslo. Oslo universitetssykehus (OUS) er blant sykehusene med eldst bygningsmasse i Norge. 

Nå skal hele seks nye sykehusbygg ved OUS gi bedre helsetjenester for Oslos befolkning, for regionen og for hele landet. Totalt 400.000 nye og mer effektive kvadratmeter med nybygg skal erstatte gamle utdaterte bygg. Planleggingen har pågått i snart 10 år, og flere bygg er allerede igangsatt.

De nye byggene vil også gi bedre arbeidsforhold for en stor gruppe ansatte som i dag jobber i gamle utdaterte bygg. 

Den økonomiske rammen for disse prosjektene utgjør rundt rundt 55 milliarder kroner:
  • Nytt klinikkbygg, og det første protonsenteret i Norge, vil gi en etterlengtet modernisering av Radiumhospitalet og legger til rette for videreutvikling av Radiumhospitalet som et regionalt og nasjonalt kreftsenter.
  • Det skal utvides og bygges nytt på Rikshospitalet. Region- og landsfunksjoner skal samles sammen med noe lokalsykehusfunksjoner. Hit flytter akutt- og traumemiljøet, spesialfunksjoner samles, og det etableres et komplett sykehustilbud for barn og unge.
  • På Aker bygges et nytt stort lokalsykehus med akuttfunksjoner for store deler av Oslos befolkning.
  • På Aker etableres også en ny storbylegevakt, som er et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune.
  • Bygging av et nytt livsvitenskapsbygg sammen med Universitetet i Oslo (UiO) er i gang. Samling av viktige laboratorie- og forskningsmiljøer blir en viktig milepæl i samarbeidet mellom UiO og OUS.
  • Forprosjektet for nybygg for sikkerhetspsykiatri på Ila, inkludert regional sikkerhetsavdeling og regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning og autisme er i gang. Bygget forventes ferdig i 2025. Disse utsatte pasientgruppene har altfor lenge levd med uverdige bygg.
Sist oppdatert 29.03.2023