logo Helse Sør-Øst

Velkommen til nabomøte for Nye Aker

Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon for Nye Aker inviterer naboer til informasjonsmøte 7. februar. Det vil bli gitt informasjon om aktiviteter på byggeplassen i den kommende perioden.

Publisert 10.01.2024
Sist oppdatert 26.01.2024
En gate med folk og bygninger

Sted: Aker Sykehus Bygg 60 (Murbygget sør for Legevakten)

Tid: 7. februar fra 18.00-19.00

Prosjekt Nye Aker går inn i en periode med høy aktivitet. Grunnarbeidene for de største nye byggene starter opp i månedsskiftet februar – mars. I nabomøtet vil prosjektledelsen informere om hva som vil skje på byggeplassen og hvordan det vil påvirke nabolaget.

Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon er byggherre for Nye Aker. Minst en gang i halvåret vil vi holde informasjonsmøte for naboer til Aker sykehus om planene for det nye sykehuset og aktiviteter på byggeplassen.