logo Helse Sør-Øst

Nylig kunngjorte konkurranser, Nye Rikshospitalet

Prosjektorganisasjonen for byggingen av Nye Rikshospitalet har kunngjort konkurranser for kontrakter innen bygg, elektro, VVS og automasjon for et av delprosjektene i rokadeprosjektet på Rikshospitalet.

Publisert 29.08.2023
Illustrasjon av Nye Rikshospitalet

Etablering av Nye Rikshospitalet medfører at deler av eksisterende bygningsmasse må rives for å gi plass til nye bygg og tilrettelegge for god logistikk i sykehuset. Dette gjelder i hovedsak en fløy (bygg C1) ved nytt hovedinngangsparti, samt deler av to andre fløyer (bygg B og D). Etablering av arealer for virksomheten som må flytte ut av de eksisterende byggene, er organisert som et rokadeprosjekt.

Klargjøring for rivning av nevnte områder innebærer at lokaler må tømmes og funksjoner rokkeres. Noen funksjoner flyttes midlertidig før de skal over i det nye Rikshospitalet, mens andre rokkeres permanent. Rokadeprosjektet består dermed av mange ombyggingsprosjekter av varierende størrelse.

Delprosjektet for de nevnte kontraktene skal etablere permanent dialyse og nyrelaboratorium i B2, 4. etasje som erstatning for dagens arealer i C1 og C2. Første fase skal ferdigstilles medio 2024. Kontraktene for delprosjektet er inndelt i fagområdene bygg, VVS, elektro og automasjon. For ytterligere informasjon henvises det til konkurransedokumentene:

 

Bygg:

https://doffin.no/Notice/Details/2023-397743

EL:

https://doffin.no/Notice/Details/2023-341409

VVS:

https://doffin.no/Notice/Details/2023-390994