logo Helse Sør-Øst

Forskning og fagutvikling

Mål 1

Økt forskningsaktivitet på behandling og pasientforløp. 

 1. Helse Sør-Øst RHF vil vurdere å etablere et målrettet regionalt forskningsnettverk for fysikalsk medisin og rehabilitering. 
 2. Helse Sør-Øst RHF stimulerer til økt forskning og innovasjon på: o Innsatsområdene i fagplanen 
  • Teknologisk og digital oppfølging/rehabilitering 
  • Kostnadseffektivitet og samfunnsøkonomi mellom ulike behandlingstiltak og forløp i spesialist- og kommunehelsetjenesten 

 

Mål 2

Det legges til rette for økt register-basert forskning. 

 1. Helse Sør-Øst RHF bidrar til å understøtte et nasjonalt rehabiliteringsregister eller/og vurdere om det etableres rehabiliteringsvariabler i eksisterende relevante registre. 
 2. Helse Sør-Øst RHF bidrar til etablering og implementering av ett utvalg av standardiserte utfallsmål for bruk i fagfeltet i spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 3. Helse Sør-Øst RHF arbeider for mer enhetlig og lik koding av aktivitet innen fysikalsk medisin og rehabilitering og det generelle området rehabilitering. 

 

Mål 3

Økt forskningssamarbeid mellom sykehus/helseforetak, rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner. 

 1. Helse Sør-Øst RHF stimulerer til økt forsknings- og forskningsbasert innovasjonssamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, næringslivet og NAV innen fagområdet. 
 2. Helse Sør-Øst RHF stimulerer til forskningsaktivitet knyttet til rehabiliteringsregisteret. 

 

Evalueringskriterier

 • Er forsknings- og innovasjonsprosjektene rettet inn mot strategiske områdene i fagplanen og i samsvar med brukernes og samfunnets behov eller prioriteringer?  
 • Er alle helseforetakene/private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst RHF 
 • Har andel av samarbeidsprosjekter mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, næringslivet og NAV økt?

 

Sist oppdatert 06.12.2023