logo Helse Sør-Øst
Behandler i psykisk helsevern

For behandlere

Den beste kilden til informasjon er deg som behandler. Her finner du nyttig informasjon og gode råd.

Pasienten får informasjon om digital egenrapportering i både pasientbrev og når de blir bedt om å fylle ut informasjon. Det er derfor viktig at du snakker om digital egenrapportering allerede i starten av behandlingsforløpet.

Noen føler seg trygge på å gi denne informasjonen, og da må du fortsette som du har gjort. For andre kan det være nyttig å ha noe å støtte seg på. Under følger et eksempel på fraser du kan bruke når du gir informasjon om systematisk egenrapportering.

Jeg vil også gi deg litt informasjon om det du ble bedt om å fylle ut før første time. Det viktigste utgangspunktet for behandlingen vår er dine utfordringer og hvordan du har det i din hverdag. Dette kommer til å være i fokus i våre samtaler, men i tillegg så ønsker vi å systematisk fange opp hvordan du opplever egne plager og egen situasjon underveis i behandlingen. Vi kommer derfor til å be deg svare på noen påstander og spørsmål med jevne mellomrom mens du har oppfølging her. Dette kommer til å skje ved at du får en SMS slik du fikk før første time der du bes om å oppgi noe informasjon til din behandler gjennom å logge på en digital løsning kalt Checkware. Dette vil du bli bedt om omtrent med 3 måneders mellomrom. Spørsmålene og påstandene du vil få når du logger deg på omhandler din opplevelse av egen situasjon og helse. Forsøk å svare så ærlig som mulig.

Jeg som din behandler vil bruke denne informasjonen til å følge med på hvordan din opplevelse av situasjonen din og egne plager endrer seg underveis i behandlingen. Jeg kommer også til å ta opp noen av svarene dine og bruke det som utgangspunkt for å diskutere hvordan du opplever hjelpen du får, samarbeidet oss to imellom og om vi bør endre noe i behandlingen. Dette er rett og slett et hjelpemiddel eller samarbeidsverktøy om du vil, i behandlingen. Dette gir meg mulighet til å fange opp om det er områder vi bør fokusere mer på eller justere behandlingen etter. Forskning har dokumentert at dette kan gi enda bedre effekt av behandlingen.

Informasjonen du gir ifra deg er altså viktig for behandlingen din. Noen pasienter kan være redd for at de ikke får videre hjelp om de rapporterer at de føler seg bedre. Din egenrapportering av plagene vil aldri alene være grunnlag for at vi avslutter behandlingen. Du kan alltid snakke med meg om du har spørsmål eller ønsker å adressere enkelte ting som du har rapportert inn underveis. Og om dette er noe du ikke ønsker å gjøre, eller slutte å gjøre underveis, så er det ditt valg. 

Har du spørsmål om det tekniske, kan du kontakte våre kontoransatte i resepsjonen eller ringe, så vil de hjelpe deg.

I forbindelse med at du avslutter behandlingen din her, er vi interesserte i å vite hvordan du har opplevd hjelpen du har fått. Vi kommer derfor til å be deg svare på en kort undersøkelse der du sier litt om din opplevelse av hjelpen du har fått. Dette vil ikke knyttes til din journal eller komme rett tilbake til meg, men vil brukes til å lære av hjelpen som vi gir behandlere.

Om du har mulighet er det flott om du kan gå til resepsjonen etter timen vår her, så kan de hjelpe deg slik at du kan fylle ut denne med en gang.

Sist oppdatert 25.04.2024