logo Helse Sør-Øst

Somatikk

Fysisk helse omtales gjerne som somatikk. Pasienter i vår region vil  kunne få behandling i et offentlig sykehus, eller de kan velge å bli behandlet på et privat sykehus eller hos en privat spesialist som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

​Våre helseforetak

Våre helseforetak Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus og Vestre Viken tilbyr behandling innen somatikk. På deres nettsider får du informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling.

Les mer om våre helseforetakPrivate samarbeidspartnere

Helse Sør-Øst RHF kjøper helsetjenester av private aktører, blant annet innenfor kirurgi, radiologi, rehabilitering og laboratorietjenester. De private leverandørene kan være alt fra små ideelle organisasjoner til store kommersielle aktører som driver.

Les mer om private samarbeidspartnerePrivate avtalespesialister

Private avtalespesialister står for en stor del av poliklinisk virksomhet i regionen. Avtalespesialistene jobber innen flere ulike fagområder.

Se oversikt over avtalespesialisterVelg behandlingssted

Skal du på sykehus eller ønsker du å bytte behandlingssted? Informasjonstjenesten velg behandlingssted gir deg informasjon om hvilke rettigheter du har når du har fått henvisning til behandling eller til undersøkelse på sykehus.


Inne på nettstedet "Velg behandlingssted" finner du ventetider til en rekke undersøkelser og behandlinger ved offentlige og private behandlingssteder som enten har avtale med en helseregion eller er godkjent av HELFO.

Gå til Velg behandlingssted


Helse og arbeid

Helse og arbeid kan være nøkkelen tilbake til arbeidslivet.
Det er i hovedsak et behandlingstilbud for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. Tilbudet blir gitt i helseforetakene og sykehusene våre og hos private leverandører innenfor psykisk helse og rehabilitering.​

Les mer om helse og arbeid

Sist oppdatert 03.01.2023