logo Helse Sør-Øst

Spesialisthelsetjenestens miljø- og samfunnsansvarskonferanse 2024

Klima og helse – hvordan påvirkes sykehusdrift av klimaendringene?

22.
april
2024
2 dager
  1. 22. apr. 2024, 12:00 - 21:00
  2. 23. apr. 2024, 08:00 - 14:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 22. apr. 2024, 12:00 - 21:00
  2. 23. apr. 2024, 08:00 - 14:00

Hvor

Radisson Blu Oslo Plaza

Påmelding

Miljø og samfunnsansvar - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

 

Program

11:30 - 12:30 Lunsj  

12:30 - 13:45 Velkommen

En mann i dress og slips

12:45 - 13:00 Klima og helse v/ Andreas Bjelland Eriksen, Klima- og miljøminister

En mann som smiler til kameraet

13:00 - 13:40 Sustainable Healthcare, and environmental & labour harms from our supply chains Professor Mahmood Bhutta, Chair in ENT Surgery at Brighton and Sussex Medical School, and Honorary Consultant and Green Lead for University Hospitals Sussex.  

 

Klima og helse – hvordan påvirkes sykehusdrift av klimaendringene?

Et oversvømt område med båter og hus

13:40 - 14:00 Hvordan blir fremtidens klima? v/Hans Olav Hygen, Meteorologisk institutt

Et helikopter som flyr over en brannbil

14:00 - 14:30 Erfaringer fra håndteringen av ekstremværet Hans Jørn-Ivar Hellesnes, Beredskapsrådgiver Vestre Viken HF

14:30 - 14:50 Pause

Bærekraftig helsetjeneste

14:50 - 15:10 Veikart for en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgstjeneste v/ Erlend T. Aasheim, avdelingsleder global helse og dokumentasjon Helsedirektoratet  

15:10 - 15:30 Miljøpåvirkning fra overforbruk og uønsket variasjon i pasientbehandlingen v/Ole Tjomsland, Prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF, lege og spesialist i generell- og thoraxkirurgi.

15:30 - 15:50 Pause med noe å bite i

Miljøkrav i innkjøp: Nye krav om vekting av miljø i innkjøp – hva betyr det egentlig? 

15:50 - 16:10 Handlingsplan for samfunnsansvar v/Bente Hayes, administrerende direktør Sykehusinnkjøp HF

 16:10 - 16:30 Gode miljøkrav er fortsatt viktigst. v/Tormod Lien, Miljømerking Norge/Svanemerket  

 

Har sykehusene et avfallsproblem?

16:30 - 16:50 Plastsmart sykehus v/ OUS HF, FHI, Mepex

16:50 - 17:10 Redusert matsvinn ved Kongsberg sykehus ved hjelp av ny teknologi (REEN) 

17:10 - 17:20 Oppsummering

 

19:00 Middag med underholdning

Legemidler og miljø

09:00 - 09:10 Velkommen

09:10 - 09:30 Legemiddelinnkjøp og miljø v/ Maja Anette Flønes Monsen Sykehusinnkjøp HF

09:30 - 09:50 Overvåking av legemidler i avløpsvannet fra Ahus, Kirsten Midttun Gravningen, Smittevernoverlege Ahus

09:50 -10:10 Løsninger mot utslipp av miljøgifter og antibiotikaresistens gjennom avløp fra helseforetak v/ Carsten Ulrich Schwermer, NIVA

10:10 - 10:30 Redusert utslipp av røntgenkontrastmidler - Pilotprosjekt med GE Healtcare, Naghmeh Hassani-Abharian, Ahus

 

Åpenhetsloven

10:50 - 11:10 Implementering av åpenhetsloven

11:10 - 11:30 Hva har Åpenhetsloven bidratt til i for spesialisthelsetjenesten? Hvilke risiko har vi? v/Pia Trulsen, Sykehusinnkjøp HF og Morten Nordanger, Sykehusbygg HF

En kvinne i dress

11:30 - 11:50 Korrupsjon i helsevesenet – hvilke risikoer har vi? v/Guro Slettemark, Generalsekretær Transparency International Norge  

11:50 - 12:00 Antikorrupsjonsarbeid i spesialisthelsetjenesten

 

Kunstig intelligens og bærekraftsmålene

En kvinne som smiler til kameraet

12:00 - 12:40 Hvordan kan kunstig intelligens bidra til å redusere CO2-utslipp fra spesialisthelsetjenesten? v/ Ishita Barua, lege og har doktorgrad i kunstig intelligens i medisin

12:40 - 13:00 Oppsummering

13:00 - 14:00 Lunsj

 Konferansen vil bli streamet digitalt og lenke publiseres på denne nettsiden.  

Teaser til spesialisthelsetjenestens miljø og samfunnsansvarskonferanse 2024