logo Helse Sør-Øst

Elektronisk logg for forskere i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har lansert en elektronisk forskningslogg som gjør det enklere for forskere å planlegge, gjennomføre og dokumentere forskningsprosjekter.

Publisert 06.06.2023
Smilende forsker ved stetoskop
Illustrasjonsfoto

Det er et krav at forskere skal kunne dokumentere prosedyrer, metoder og eksperimenter for å få forskningen godkjent. Den elektroniske forskningsloggen skal erstatte manuelle rutiner på papir og i skriveprogram som Word. Dermed blir det enklere å innfri krav til enhetlig dokumentasjon av forskningsprosesser og forskningsforsøk. 

En mann med skjegg
Lars Eikvar

– Målet med forskningsloggen er å sikre nødvendig dokumentasjon og gi organisasjonen bedre oversikt og kontroll over forskningsprosessene. Det blir enklere å etterprøve fremgangsmåter og resultater, noe som sparer forskerne for tid. Elektronisk tilgangsstyring styrker også informasjonssikkerheten, sier Lars Eikvar, direktør forskning og diagnostikk i Helse Sør-Øst RHF.

– Med tanke på at vår forskningsvirksomhet omfatter over 2000 årsverk, og bidrar med over 60 prosent av helseforskningen i Norge, er dette et viktig verktøy for å nå målene i vår regionale utviklingsplan, sier han.

 

Testet i Oslo universitetssykehus

Forskere i Laboratorieklinikken ved Oslo universitetssykehus har testet ut forskningsloggen. Hilde Loge Nilsen, seksjonsleder for forskning, avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus, sier inntrykket er meget godt. 

– Den er enkel å ta i bruk, logisk bygd opp og godt tilpasset det meste av molekylærbiologisk arbeid. Eksport av rådata fra medisinsk-teknisk utstyr til programmer som Excel og PowerPoint er også enkelt, sier hun.  

Forskningsloggen kan blant annet digitalisere metodebeskrivelser, protokoller og referanser (henvisninger til hvor publikasjoner, rådata, patenter osv. ligger lagret).

 

Tas i bruk på helseforetakene

Forskningsloggen ble tilgjengelig i april i år. Flere av helseforetakene i regionen har signert avtale om bruk av forskningsloggen, og noen har også begynt å bruke den. 

– Vi har allerede bestilt 1000 lisenser til forskere i regionen, sier tjenesteporteføljeansvarlig og seksjonsleder Gülay Kutal i forskningstjenester i Sykehuspartner. 

Det er Sykehuspartner forskningstjenester som på vegne av Helse Sør-Øst skal ivareta samarbeidet med leverandøren Bio-ITech om forvaltning og videre utvikling av løsningen.