logo Helse Sør-Øst

Forskning styrker kvalitet på pasientbehandlingen

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

Publisert 15.06.2017
Sist oppdatert 16.06.2017

Bilde

- Synliggjøring av resultater fra forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten er viktig for omdømmet blant beslutningstakere, det politiske miljøet og publikum generelt, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. – Rapporten gir et interessant innblikk i forskningsprosjekter er av stor betydning for pasientbehandlingen.

Rapporten ble overlevert statssekretær Anne Grethe Erlandsen under et forskningsseminar i departementet 15. juni.

Les hele saken og se rapporten her.