logo Helse Sør-Øst

Lyser ut innovasjonsmidler

Helse Sør-Øst RHF har satt av egne midler for finansiering av innovasjonsprosjekter i regionen og lyser nå ut 15 millioner kroner for våren 2017. 

Publisert 06.03.2017

Søknadsfrist er 28. april 2017 kl. 16.00. Les mer om utlysningen i søknadsportalen.