logo Helse Sør-Øst

Bli med digitalt og lokalt!

Pasientsikkerhetsuka 2023

Uke 38 - 18.-22. september - gjennomfører vi årets pasientsikkerhetsuke, med en rekke arrangementer i sykehusene våre. Mange av arrangementene strømmes, og kan også ses i opptak.

Publisert 12.09.2023
Sykepleier og pasient i seng

Det gjøres mye spennede arbeid knyttet til pasientsikkerhet i vår region. Dette er en god anledning til å lære av kolleger i andre helseforetak. Blant temaene i år:

  • Digitale pasientsikkerhetstavler
  • Oppfølging av skrøpelige eldre, spesialisering versus breddekompetanse
  • Pasientsikkerhet i prehospital tjeneste – fra papir til dashbord​
  • Meldekultur og læring av uønskede hendelser
  • Brukermedvirkning og brukerstyring
  • Digitalisering
  • Bruk av pasientrapporterte data til å forbedre behandling

I tillegg er det også lokale arrangementer. Les gjennom programmet, og detla gjerne sammen med noen fra din egen enhet - da er det lettere å diskutere etterpå.

Se programmet her

Samvalg og pasientsikkerhet – ti grunner til å delta