logo Helse Sør-Øst

Reiser ut til pasienter med spiseforstyrrelser

Det er svært gode erfaringer med ambulante team som behandler og følger opp pasienter med spiseforstyrrelser. Ved Sykehuset i Vestfold har det ført til færre innleggelser og mindre bruk av tvang.

Publisert 05.07.2024
De ansatte i det ambulante teamet som jobber med spiseforstyrrelser

Foto: Sykehuset i Vestfold

Fra venstre: Psykologspesialist Erik Olaussen, miljøterapeut Marcus Lyder Falleth, psykiatrisk sykepleier Ida Talette Gjelstad, psykiater Runa Harg, helsefagarbeider Elisabeth Arvesen og seksjonsleder Merete Hulaas.

I januar i fjor startet spiseforstyrrelsespoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold opp et ambulant team.
– Teamet kan komme ut der pasienten lever sitt liv. Sted skal ikke være et hinder, forteller seksjonsleder Merete Lund Hulaas.

Hun forteller at teamet kan komme ut dit pasienten er, enten det er hjemme, på skolen eller andre steder.

– Vårt ambulante team vektlegger fleksibilitet og tilgjengelighet. Derfor er vi tilgjengelig hele uken, sier Hulaas.

Tilbudet i Vestfold ble etablert fordi de ansatte opplevde at tradisjonell behandling ikke alltid virket.

– Det var fortvilende å se at vi ikke lykkes, sier psykologspesialist Eirik Olaussen. Nå føler han at tilnærmingen er mer riktig.

– Vi skal møte mennesket, ikke pasienten. Pasienten tar ofte på seg pasienthatten når de kommer til poliklinikktime, men vi ønsker en annen samhandling og vil strekke oss lengre enn andre deler av systemet, sier Olaussen.

Teamet har som mål å forebygge negativ sykdomsutvikling, redusere bruk av tvang, samt å redusere og forkorte innleggelser og reinnleggelser. De arbeider også for å gi bedre og færre overganger for pasientene, slik at behandlingen oppleves mer helhetlig.

I september 2023 ble arbeidet belønnet med Helse Sør-Øst sin forbedringspris. Arbeidet skal også presenteres under pasientsikkerhetsuka i Helse Sør-Øst i september.