logo Helse Sør-Øst

Tettere samarbeid om arbeid og helse

 Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal forsterke samarbeidet om å løse samfunnsutfordringer, og har laget en strategi for felles innsats for arbeid og helse. 

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 06.10.2016

​Den nye strategien bygger på kunnskap om at arbeid er bra for helsa for de aller fleste. Målet med strategien er at personer i yrkesaktiv alder skal få nødvendig, helhetlig og koordinert hjelp til å delta i arbeidslivet. Helsesektoren og NAV skal gjennom et tettere samarbeid, bedre kunne hjelpe den enkelte. Det skal utvikles modeller og arbeidsmåter for å sikre samtidighet og helhet i tilbudene.

På Helsedirektoratets side kan du lese hele saken og finne strategien og rapporten denne bygger på.

Raskere tilbake

I Helse Sør-Øst har vi tilbudet Raskere tilbake, som er et tilbud til personer som er eller står i fare for å bli sykemeldt. Tilbudet er rettet mot personer der behandling sikrer raskere tilbakevending til arbeidslivet. Raskere tilbake er ett av tiltakene som omtalt i den nye strategien.