logo Helse Sør-Øst

Utlysning av regionale forskningsmidler for 2025

Helse Sør-Øst RHF lyser ut 130 millioner kroner til nye, flerårige forskningsprosjekter. Utlysningen er åpen for alle forskningsområder i spesialisthelsetjenesten.

Publisert 06.06.2024

I tillegg er det avsatt inntil 10 millioner kroner til målretting av forskningsmidler til tre prioriterte områder:

  • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
  • Desentraliserte tjenester og sømløse pasientforløp
  • Digitalisering

De prioriterte områdene er nærmere beskrevet i utlysningsdokumentene.

Helse Sør-Øst RHF lyser også ut inntil 5 millioner kroner til helseforskning ved ikke-universitetssykehusene i regionen. I likhet med i fjor er disse midlene innlemmet i den ordinære utlysningen av regionale forskningsmidler.

Det kan søkes om støtte til forskningsprosjekter innen kategoriene doktorgradsstipend, postdoktorstipend og åpen prosjektstøtte.

Søknadsfrist er onsdag 4. september 2024 kl. 16.00.

Alle søknader vil bli vurdert av fagkomiteer etter kriterier for både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandling.

Se utlysningen og føringer for de ulike søknadskategoriene for 2025.