logo Helse Sør-Øst

Utlysning av regionale midler til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser ut 5 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon.

Publisert 04.03.2024
Sist oppdatert 05.03.2024
Scanne medisiner til pasient

Regionale midler til forskningsbasert innovasjon skal gi rom for finansiering av nye produkter, tjenester og metoder framkommet gjennom forskningsaktiviteter ved helseforetakene og de private, ideelle institusjonene i regionen. De aktuelle innovasjonsprosjektene må være videreføringer av resultater fra forskningsprosjekter som tidligere har mottatt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF.

Søknader vil bli vurdert på bakgrunn av oppnådde resultater i forskningsprosjektet, nyhetsverdi/innovasjonsgrad og prosjektplan. Regional utviklingsplan 2040 vil ligge til grunn i vurderingen av søknader om forskningsbasert innovasjon på et overordnet nivå.

Det kan søkes om inntil 500 000 kroner. Utlysningen er åpen til og med 30. oktober 2024.

Se utlysningen her