logo Helse Sør-Øst

Vant pris for kunstig intelligens

Vestre Vikens løsning for bruk av kunstig intelligens som støtteverktøy til å tyde bilder innen radiologi, vant EHiN Awards under årets EHiN-konferanse 7. november 2023.

Publisert 08.11.2023
En mann og en kvinne som håndhilser
Prosjektleder Bjørn Anton Graff og Line Tveiten. Foto: Vestre Viken HF

EHiN er Norges største e-helsekonferanse som jobber for å digitalisere helsesektoren. Juryen hadde følgende å si om vinneren:

Juryen mener at dette er en ressursbesparende løsning ved bruk av det fremste av teknologi. Med dette prosjektet viser Vestre Viken mot og går foran i å ta i bruk KI som kan avlaste oss på en god måte i en sektor med begrensede ressurser. Løsningen er meget spennende og innovativ, og ivaretar både de arbeidsbesparende perspektivene og pasientsikkerheten. Med denne løsningen er det mye tid å spare for både helsepersonell og pasient som får svaret raskt. Fokus på endringsledelse er en suksessfaktor. Prosjektet har mulighet til skalering til andre deler av landet.

– Dette er svært gledelig både for Vestre Viken, men også for resten av regionen! Kunstig intelligens er et viktig satsingsområde, og vi jobber nå med å utvide bruken også til andre helseforetak i regionen. Ved å utnytte kunstig intelligens på en god måte, kan vi styrke kvaliteten på tjenestene våre, og det gir bedre bruk helsepersonells tid, sier Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

Som et ledd i satsingen på kunstig intelligens i regionen har Vestre Viken fått ansvaret for å lede et nettverk for de helseforetakene som nå vil ta dette i bruk. Det legges opp til en to-årig satsing med to millioner kroner per år.

Les mer: Satser på kunstig intelligens - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)


Pasientens journaldokumenter nominert

Helse Sør-Øst var også nominert med tjenesten «pasientens journaldokumenter» som er et samarbeid mellom Norsk helsenett, Direktoratet for e-helse, Helse Nord, Helse Vest, Helse Sør-Øst, Bodø kommune, Oslo kommune, Stavanger kommune, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Juryen sier i sin nominasjon at «tjenesten adresserer et tidsriktig og viktig problem med informasjonsdeling mellom ulike virksomheter og virksomhetsområder og med et stort potensial for skalering». 

Les mer om de nominerte her: Finalistene til EHiN Awards kunngjort - EHiN

Se mer her Vinneren av EHiN Award 2023 er kåret - EHiN 

Les mer om arbeidet med kunstig intelligens i Vestre Viken: