logo Helse Sør-Øst

Stor interesse fra aktører i byggenæringen

Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon møtte onsdag aktører i byggenæringen. Informasjonsmøtet ble arrangert i samarbeid med NHO Byggenæringen og EBL Oslo, Akershus og Østfold. - Vi ønsker å gi markedet forutsigbarhet, og legge et godt grunnlag for sunn og god konkurranse, sier programdirektør Dag Bøhler

Publisert 28.01.2024
En gruppe menn som poserer for et bilde
Bilde: Karl Otto Jansen, Dag Bøhler og Per Bjørnar Børresen fra HSØ PO informerte om markedsmulighetene.
En mann som holder en presentasjon
Nina Solli i NHO Byggenæringen Foto: Trond C. Brekke

Informasjonsmøtet ble åpnet av administrerende direktør Nina Sollie i NHO Byggenæringen. Hun kunne ønske nærmere 100 deltagere velkommen til å få vite mer om mulighetene for bransjen.

Her kan du se presentasjon fra møtet

Helse Sør-Øst er byggherre for de nye sykehusbyggene som er under oppføring i Oslo. Nye Aker og Nye Rikshospitalet bygges parallelt og vil være den største sykehusutbyggingen i norgeshistorien. Totalt skal det investeres 42 mrd. kroner (inkl. mva) i de to sykehusene Dette betyr spennende og krevende oppdrag for alle deler av byggenæringen.

- Vi arbeider etter en entreprisestrategi som skal ta flere hensyn. På den ene siden skal vi sikre god konkurranse i markedet slik at samfunnet får mest mulig igjen for ressursene som investeres. Samtidig må vi tilpasse volumer til tilgjengelige kapasitet og segmenter i entreprenørmarkedet, sier Bøhler.

Resultatet er blitt en modell med byggherrestyrte entrepriser der utførelsesentrepriser og totalentrepriser kombineres. Prosjekteringen vil i all hovedsak gjennomføres av byggherrens egne prosjekteringsgrupper.

Konkurransene utlyses fortløpende i portalen for offentlige anskaffelser, doffin.no.

- Vi er svært interessert i å få gode innspill fra leverandører i markedet slik at vi kan finne de beste løsningene sammen. Vi benytter oss hyppig av markedsdialoger. Det kan derfor være lurt for aktuelle leverandører å følge utlysningene av disse på doffin.no. Ikke minst er det viktig å møte markedet slik vi har gjort i dag med åpne informasjonsmøter. Tusen takk til NHO Byggenæringen og EBL som har arrangert møtet sammen med oss og til alle leverandører som har deltatt, sier Bøhler.