logo Helse Sør-Øst

NCC skal bygge Ny sikkerhetspsykiatri

Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon har inngått kontrakt med NCC. Kontrakten har en verdi på ca. 1 milliard norske kroner.

Publisert 27.06.2023
En person som går på en parkeringsplass

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga grønt lys for gjennomføringen av byggingen av Ny sikkerhetspsykiatri onsdag 21. juni. Mandag  26. juni sluttet styringsgruppen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet seg til at opsjonen for etablering av det nye bygget for sikkerhetspsykiatri på Ila utløses. Dermed ble totalentreprisekontrakten med NCC signert etter 12 måneder med samspillsfase.

NCC skal etablere nytt bygg for sikkerhetspsykiatri på totalt 14 500 kvm, med tilhørende uteområder og områdesikring. Ny sikkerhetspsykiatri skal stå ferdig i 2026 og vil da samle lokal og regional sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/ autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel – og rettspsykiatri under samme tak.

Det er planlagt oppstart av byggearbeidene i løpet av høsten 2023 og bygget planlegges tatt i bruk ultimo 2026. 

– Det er lagt et godt grunnlag for samhandlingen gjennom forprosjektet, og vi har stor tro på at dette skal bli en vellykket gjennomføring, sier prosjektdirektør Bjørn Hauge.

– Dette er et etterlengtet prosjekt som vi er svært glade for nå går over i gjennomføring. Vi skal følge prosjektet tett, sier programdirektør Dag Bøhler.

Prosjektet Ny sikkerhetspsykiatri medfører et betydelig løft for kvaliteten på fasiliteter for psykisk helsevern, noe som gir et bedre tjenestetilbud til pasienter og pårørende, så vel som bedre arbeidsforhold for ansatte.

 

En gruppe menn som poserer for et bilde
Fra venstre: Bjørn Kristian Hole, avdelingsleder NCC Building Viken Vest, Roger Nygård, Head of NCC Building Norge, Dag Bøhler, programdirektør prosjektorganisasjonen HSØ, Bjørn Hauge, prosjektdirektør prosjektorganisasjonen HSØ, Ståle Ottestad, prosjektleder NCC buidling, Alf Morten Nøstvold, prosjektleder prosjektorganisasjonen HSØ.