logo
Collage med 6 skisser av hvordan det nye sykehuset blir

Nye Oslo universitetssykehus

​​​

​​​​​

​​


Arbeidet er godt i gang

Ved Nye Oslo universitetssykehus skal hele seks nye sykehusbygg gi bedre helsetjenester for Oslos befolkning, for regionen og for hele landet. Over halvparten av behandlingen ved OUS gis til pasienter utenfor Oslo. Totalt 400.000 nye og mer effektive kvadratmeter med nybygg skal erstatte gamle utdaterte bygg. Planleggingen har pågått i snart 10 år, flere bygg er allerede igangsatt.
Les mer
Tidslinje med illustrasjoner av storbylegevakten 2023, radiumhospitalet 2024, RSA 2025, Livsvitenskapsbygget 2026, Nye Aker og Riks 2030

Snart er forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet klart

Planlegging av de nye sykehusene på Aker og Rikshospitalet har pågått for fullt siden Helse- og omsorgsdepartementet sa ja til planene for det nye Oslo universitetssykehus i 2016. Tusenvis av dokumenter er utarbeidet for å planlegge prosjektet. Når styret i Helse Sør-Øst behandler forprosjektet for de to sykehusene i løpet av året, er neste skritt å starte forberedelsene til byggestart.
Les mer
Illustrasjon av lobby
 • Bilde av Annetine Staff
  6. april 2022
  Aker en spennende og viktig forskningsarena

  Når det nye store lokalsykehuset på Aker fylles opp med pasienter fra 2030, vil dette gi mulighet for spennende og viktig klinisk forskning innenfor somatikk, psykisk helsevern og avhengighet. Samarbeidet med Oslo Kommune og Storbylegevakte...

 • Flyfoto av skisse slik sykehuset vil se ut
  6. april 2022
  Hva skjer på Radiumhospitalet?

  Nye Oslo universitetssykehus er ikke lenger bare et prosjekt på tegnebordet. For den som passerer Radiumhospitalet på Ring 3 ser man at nybygget tar form og vokser dag for dag. Som en viktig del av satsingen på nye Oslo universitetssykehus...

 • Skisse av nye RSA
  6. april 2022
  Samling av sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum

  Et nytt bygg på Ila i Bærum skal samle sikkerhetspsykiatrien ved Oslo universitetssykehus og gi et bedre tilbud til denne pasientgruppen fra hele regionen Det vil si at lokal og regional sikkerhetspsykiatri, regional seksjon for utviklingsh...

Sist oppdatert 17.01.2023