logo Helse Sør-Øst
Helsepersonell samarbeider

Samarbeid

Samarbeid er viktig i helsetjenesten. Det er viktig for pasientene - som ønsker en helhetlig behandling fra sin første time hos fastlegen, til sykehuset og tilbake til hjemkommunen.

Samarbeid i helsetjenesten er også viktig for å utnytte kapasiteten som finnes både i sykehusene og private institusjoner som driver spesialisthelsetjeneste.

Helse Sør-Øst RHF har et tett og godt samarbeid med utdanningsinstitusjoner som utdanner helsepersonell. Engasjerte medarbeidere, gjennomføringsevne og ledelseskraft er viktig. Og gjennom utvikling av kultur, verdier og kompetanse og klare prinsipper for ledelse og medvirkning skal vi legge til rette for dette.

Samarbeid med andre aktører som yter tjenester, slik som transport og vaskeri, eller organisasjoner som bidrar til diskusjon og utvikling av tjenesten, fører helsetjenesten framover i Norge. 

Samhandlingsreformen er en satsing for å utvikle framtidas helsetjeneste – lokalt, regionalt og nasjonalt. Ett av målene er å forebygge sykdom - på et tidligere tidspunkt. 

Samhandling i Helse Sør-Øst


De regionale helseforetakene har inngått samhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien (LMI) og Leverandører for Helse-Norge (LFH). Avtalene sikrer at samhandlingen skjer på en faglig og etisk korrekt måte.

Etikk i Helse Sør-Øst


Ved alle anskaffelser skal lov om offentlige anskaffelser med tilsvarende forskrifter følges. Dette regelverket bidrar til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Innkjøp i Helse Sør-Øst

Etikk i Helse Sør-Øst

Sykehusinnkjøp HF

Helse Sør-Øst har viktig samarbeide med private leverandører som tilbyr behandlingstjenester til befolkningen i regionen.

Avtaler mellom Helse Sør-Øst RHF og private institusjoner

Noen oppgaver løser Helse Sør-Øst gjennom fem nasjonale selskap som eies av de fire regionale helseforetakene.

Felleseide nasjonale selskaper


Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet 12 prinsipper for medvirkning i omstilling. Prinsippene tar for seg medbestemmelse, medvirkning, informasjon, og endringsmetodikk

Last ned 12 prinsipper


 


Sist oppdatert 28.09.2021