logo

Fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har startet arbeidet med en regional fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering. Fagplanen blir en delstrategi til Regional utviklingsplan 2040 og skal beskrive status for fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering, og det generelle fagområdet rehabilitering med anbefalinger for tjenesteutviklingen.

Styringsgruppen ledes av Helse Sør-Øst RHF ved avdelingsdirektør, somatikk og rehabilitering, Anders Debes. Alle helseforetak er representert i enten styringsgruppen eller prosjektgruppen. I tillegg deltar de private rehabiliteringsinstitusjonene, kommunene, tillitsvalgte og brukere inn i arbeidet. Andreas Horsdal, avdelingssjef for fysikalsk medisin ved Sykehuset i Vestfold, er engasjert som prosjektleder i 50 % stilling for å lede arbeidet.

Arbeidet skal gjennomføres i to faser. I første fase skal dagens organisering, innretning og kapasitet kartlegges/oppdateres. Med bakgrunn i kartleggingen fra første del av prosjektet, skal det utpekes noen prioriterte satsingsområder. Forslag til satsningsområder vil velges på bakgrunn av utfordringer og behov for forbedring som er beskrevet i eksisterende planer og strategier. 

I andre fase skal det under hvert at satsingsområdene prioriteres overordnede tiltaksområder som skal legges til grunn for videre tjenesteutvikling i foretaksgruppen.
​​​​
Prosjektets varighet er planlagt til 1,5 år og endelig fagplan skal legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF innen sommeren 2023.

Møter ​​​og aktuelle dokumenter fa​​se 1:

​Foreløpig fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering er ute på høring til 7. juli 2023.

Les ​​m​​​er​​​

Høringer

Sist oppdatert 20.04.2023