Avtalespesialister

Avtalespesialistene er spesialister innen psykologi og psykiatri, samt legespesialister. Det er omlag 950 i Helse Sør-Øst og de står for en stor del av poliklinisk virksomhet i regionen. Avtalespesialistene jobber innen flere ulike fagområder.

For pasienter og fastleger

Informasjon 

Helse Sør-Øst RHF har avtaler med privatpraktiserende spesialister.

Informasjonstjenesten har informasjon om hvilke tjenester og tilbud de ulike avtalespesialistene har. Du kan ringe Informasjonstjenesten Velg behandlingssted på telefon 800 41 004 (for pasienter og pårørende) eller 800 50 004 (for helsepersonell).

 

Pasienter har rett til å velge behandlingssted. Se oversikt over alle undersøkelser og behandlinger på helsenorge.no.

Oversikt over alle spesialister med kontaktinformasjon

Det er etablert en oversikt over alle spesialister (leger, psykologer, psykiatere) i alle fylker i regionen.

Gå til oversikt over alle spesialister

Rammer og avtaler

Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

Den regionale planen skal gi grunnlag for videreutvikling av avtalespesialistområdet, med angivelse av fagområder hvor kapasiteten bør styrkes og antall driftsavtaler økes. Planen tar utgangspunkt i befolkningens samlede behov og etterspørsel innen de ulike fagområdene.

Se planen her

Avtaler med spesialistene

Avtaler med spesialister bygger på avtaler mellom Legeforeningen og RHF-ene, samt avtale mellom Psykologforeningen og RHF-ene. I tillegg etableres det individuelle avtaler mellom den enkelte spesialist og RHF-et.

 

Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdfIndividuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdfpdf26773
Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdfIndividuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdfpdf17816
Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdfRammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdfpdf391358
Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdfRammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdfpdf10547025

Fant du det du lette etter?