Avtalespesialister

​Avtalespesialistene er spesialister innen psykologi og psykiatri, samt legespesialister. Det er omlag 1100 i Helse Sør-Øst og de står for en stor del av poliklinisk virksomhet i regionen. Avtalespesialistene jobber innen flere ulike fagområder.


For pasienter og fastleger

Ventetider og informasjon  

Helse Sør-Øst RHF har etablert en koordinerende enhet som har oversikt over ventetid og praksisprofil hos avtalespesialister i regionen innen psykisk helsevern. Koordinatorfunksjonen er en del av Velg behandlingssted.

Her kan fastleger få informasjon slik at de raskt kan sende henvisning til egnet psykolog eller psykiater. Informasjonstjenesten velg behandlingssted har informasjon om ventetid og hvilke tjenester/tilbud de ulike avtalespesialistene har. Du kan ringe kontoret, Informasjonstjenesten velg behandlingssted tlf. 80050004.

Oversikt over alle spesialister med kontaktinformasjon

Det er etablert en oversikt over alle spesialister (leger, psykologer, psykiatere, i alle fylker i regionen.

Gå til oversikt over alle spesialister

Rammer og avtaler

Avtaler med spesialistene

Avtaler med spesialister bygger på avtaler mellom Legeforeningen og RHF-ene, samt avtale mellom Psykologforeningen og RHF-ene. I tillegg etableres det individuelle avtaler mellom den enkelte spesialist og RHF-et.

 

Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdfIndividuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdf
Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdfIndividuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdf
Rammeavtale melllom de regionale helseforetak og Norsk Psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Rammeavtale melllom de regionale helseforetak og Norsk Psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdfRammeavtale melllom de regionale helseforetak og Norsk Psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdf
Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske lægeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske lægeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdfRammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske lægeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.