Avtalespesialister

Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen. ​

For pasienter og fastleger

Informasjon 

Helse Sør-Øst RHF har avtaler med privatpraktiserende spesialister.

Informasjonstjenesten har informasjon om hvilke tjenester og tilbud de ulike avtalespesialistene har. Du kan ringe Informasjonstjenesten Velg behandlingssted på telefon 800 41 004 (for pasienter og pårørende) eller 800 50 004 (for helsepersonell).

 

Pasienter har rett til å velge behandlingssted. Se oversikt over alle undersøkelser og behandlinger på helsenorge.no.

Oversikt over alle spesialister med kontaktinformasjon

Det er etablert en oversikt over alle spesialister (leger, psykologer, psykiatere) i alle fylker i regionen.

Gå til oversikt over alle spesialister

Rammer og avtaler

Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

Den regionale planen skal gi grunnlag for videreutvikling av avtalespesialistområdet, med angivelse av fagområder hvor kapasiteten bør styrkes og antall driftsavtaler økes. Planen tar utgangspunkt i befolkningens samlede behov og etterspørsel innen de ulike fagområdene.

Se planen her

Avtaler med spesialistene

Avtaler med spesialister bygger på avtaler mellom Legeforeningen og RHF-ene, samt avtale mellom Psykologforeningen og RHF-ene. I tillegg etableres det individuelle avtaler mellom den enkelte spesialist og RHF-et.

 

Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdfIndividuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist.pdfpdf26773
Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdfIndividuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist.pdfpdf17816
Rammeavtale Norsk Arbeidshelse AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Rammeavtale Norsk Arbeidshelse AS.pdfRammeavtale Norsk Arbeidshelse AS.pdfpdf744116
Rammeavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Rammeavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfRammeavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfpdf864054
Rammeavtale Salutis Psykologi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Rammeavtale Salutis Psykologi.pdfRammeavtale Salutis Psykologi.pdfpdf743520
Rammeavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Rammeavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdfRammeavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdfpdf745205
Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdfRammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.pdfpdf391358
Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdfRammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Norsk psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi.pdfpdf10547025
Ytelsesavtale - Norsk Arbeidshelse 2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Ytelsesavtale - Norsk Arbeidshelse 2021.pdfYtelsesavtale - Norsk Arbeidshelse 2021.pdfpdf67852
Ytelsesavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Ytelsesavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfYtelsesavtale Oppfølgingsenheten Frisk AS.pdfpdf70956
Ytelsesavtale Salutis Psykologi 2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Ytelsesavtale Salutis Psykologi 2021.pdfYtelsesavtale Salutis Psykologi 2021.pdfpdf47717
Ytelsesavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Helse og arbeid - psykisk helsevern/Ytelsesavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 2021.pdfYtelsesavtale Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 2021.pdfpdf45891

Fant du det du lette etter?