Hopp til innhold
logo
Hender som holder mobil og id kort, pasient i bakgrunnen

Digitalisering og e-helse

God bruk av teknologi er viktig for at helsetjenesten skal bli bedre og mer effektiv på en sikker måte, og for at helsepersonell skal kunne få mer tid til direkte pasientkontakt og behandling. Digitale tjenester skal gjøre innbyggernes kontakt med helsetjenesten enklere og bidra til at de opplever den som tilgjengelig.

Aktuelt

 • Dame sjekker inn digitalt på sykehus
  23. mars 2023
  Digital løsning for innsjekk og oppgjør ved sykehusene

  Helse Sør-Øst arbeider med en teknisk løsning der pasientene selv kan registrere seg ved ankomst til sykehuset og betale digitalt ved avreise. Gjennom denne løsningen vil pasientene også få bedre oversikt over beregnet ventetid og bli varsl...

 • Eldre dame og hvitkledd ansatt ser på et pilleglass
  6. februar 2023
  Styrker arbeidet med digital hjemmeoppfølging

  Det skal bli enklere for sykehusene i regionen å ta i bruk nye digitale løsninger for oppfølging av pasienter i eget hjem. Det kan lette ansattes arbeidshverdag og styrke pasientbehandlingen. Denne uken inngikk Helse Sør-Øst rammeavtale med...

 • En mann med briller
  19. desember 2022
  Bedre IKT-støtte til forskere i regionen

  I desember åpnet forskningsportalen for forskere i Helse Sør-Øst. Portalen skal gjøre det enklere å innhente informasjon, bestille og bruke IKT-tjenester for forskning. 

 • Mann med diktafon leser inn informasjon fra røntgenbilder
  7. november 2022
  Kunstig intelligens på vei inn i sykehusene

  – Det er store forventninger til hvordan kunstig intelligens kan automatisere ressurskrevende oppgaver i helsetjenesten, og bildediagnostikk peker seg ut som særlig modent, sier Nis Johannsen, fagsjef for digital innovasjon i Helse Sør-Øst RHF.

 • Kvinnelig ansatt i hvitt ved kontorplass
  17. oktober 2022
  Felles plan for journal og samhandlingsløsninger, hjemmeoppfølging og innbyggertjenester

  Stortingsmeldingen én innbygger – én journal uttrykker en visjon for arbeidet med helseinformasjon om pasienten og angir konkrete mål for utviklingen framover. Det er en bred oppslutning i sektoren om disse målene og Helse Sør-Øst har arbei...

 • Nærbilde av helsearbeider som skanner armbånd til pasient
  14. oktober 2022
  Mer tid til pasientene

  Utprøving av lukket legemiddelsløyfe med pasientspesifikke endoser  viser at sykepleierne opplever å bruke mindre tid på å håndtere legemidler - tid som i stedet kan brukes på pasientene.

Sist oppdatert 27.03.2023
Fant du det du lette etter?