logo Helse Sør-Øst
Hender som holder mobil og id kort, pasient i bakgrunnen

Digitalisering og e-helse

God bruk av teknologi er viktig for at helsetjenesten skal bli bedre og mer effektiv på en sikker måte, og for at helsepersonell skal kunne få mer tid til direkte pasientkontakt og behandling. Digitale tjenester skal gjøre innbyggernes kontakt med helsetjenesten enklere og bidra til at de opplever den som tilgjengelig.

Aktuelt

    Sist oppdatert 28.05.2024