logo
En mann som står over en kvinne i et treningsstudio

Fysikalsk medisin og rehabilitering

​Mens fysikalsk medisin først og fremst handler om utredning, diagnostikk og behandling, handler rehabilitering primært om å bevare eller gjenvinne funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

Tilbud innen fysikalsk medisin gis kun i spesialisthelsetjenesten, mens rehabilitering gis i både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

I regional utviklingsplan, Helse Sør-Øst 2035, er det beskrevet fire hovedmål for rehabiliteringsfeltet.

Helse Sør-Øst RHF vil:

 • Avklare og formalisere regionfunksjoner og flerområdefunksjoner med forutsigbare forløp mellom regionale tilbud og lokale spesialisthelsetjenester. Helse Sør-Øst RHF har i 2020 vedtatt syv regionale funksjoner sentralisert til ett foretak og ytterlig syv funksjoner sentralisert til to eller flere helseforetak.
 • Bidra til at det er tverrfaglig rehabiliteringskompetanse med tilstrekkelig døgnkapasitet i helseforetakene
 • Videreutvikle samarbeidet med private aktører og kommuner
 • Bidra til en plan for trinnvis opptrapping av rehabiliteringstilbud i kommunene og en tilsvarende tilpasning av tilbudet i spesialisthelsetjenesten

Samarbeid med rolle og ansvarsavklaring mellom helseforetak og kommunene skal være konkretisert i samarbeidsavtalene. Innenfor rehabilitering vil det særlig gjelde tjenesteavtale 2 og 6.


ReHabiliteringstelefonen er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabilitering- og habiliteringstjenester. 

Det er de regionale koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering i hver helseregion som samarbeider om drift og betjener telefonen.

Telefontjenesten betjenes av helsepersonell og den er områdestyrt, som gjør at du kommer til den Regionale koordinerende enhet i den regionen du ringer fra. 

ReHabiliteringstelefonen  800 30 061 


Nyheter

 • En mann og en kvinne som trener
  7. desember 2023
  Øker kapasiteten innen tidlig rehabilitering

  En omlegging av rehabiliteringstilbudet i Helse Sør-Øst skal bidra til å styrke rehabilitering i en tidlig fase i akuttsykehusene. Dette vil føre til at flere pasienter kan få tilpasset rehabilitering raskt etter akutt skade eller sykdom, og vil gi en mer forutsigbar og likeverdig tjeneste.

 • En lege som sjekker en pasient
  26. oktober 2023
  Et mer likeverdig tilbud innen rehabilitering

  For å kunne gi et mer likeverdig rehabiliteringstilbud i de ulike sykehusområdene i Helse Sør-Øst skal tidlig rehabilitering i sykehusene styrkes. Helse Sør-Øst RHF kjøper i dag private rehabiliteringstjenester for over 1,5 milliarder kroner. Dette er tilbud som er ujevnt fordelt mellom sykehusområdene.

 • En person i en laboratoriefrakk som arbeider på en datamaskin
  30. juni 2023
  Hele Sør-Øst kjøper helsetjenester fra private leverandører for nærmere 5 milliarder kroner

  I løpet av 2023 vil Helse Sør-Øst RHF kjøpe tjenester fra private helseinstitusjoner for over 4,2 milliarder kroner. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF avtale med ca. 950 avtalespesialister for over 800 millioner kroner per år. For å møte det store behovet innen psykisk helsevern planlegges det nå for å øke avtalene i det private tilbudet innen døgnbehandling.

Sist oppdatert 10.01.2023