logo Helse Sør-Øst

Kommende utlysninger

Følgende utlysninger publiseres i juni med søknadsfrist onsdag 4. september kl. 16.00:

 • Regionale forskningsmidler for 2025
 • Utenlandsstipend til pågående prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF

 

​​​

 

Forskningsnyheter

  Nasjonal forskningsrapport 2022

  På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2022. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

  Les mer og se rapporten her
  Forskere
  Sist oppdatert 26.04.2024